Voorbeelden Sociaal Aankoopbeleid

10 voor koken in Leuven

Bij het OCMW van Leuven vinden ze het belangrijk om met hun aankopen ook tewerkstelling te realiseren voor de mensen waarmee ze dagelijks werken. Ze doen dat door de reguliere sector aan te moedigen om samen te werken met opleidingscentra, VDAB en de sociale economie. Dat verhoogt de impact en de doorstroom voor de doelgroep.

Het activeringsproject ’10 voor koken’ gaat in 2017 ondertussen zijn zevende jaar in. Het is een succesformule voor het OCMW van Leuven en kan gerealiseerd worden dankzij de combinatie van twee duurzame overheidsopdrachten.

Elk jaar organiseert de sociale dienst van het OCMW Leuven twee opleidingen tot keukenmedewerker voor werkzoekenden. Het is een opleiding van 6 maanden en per groep zijn er een 10-tal deelnemers, wat neerkomt op een twintigtal activeringstrajecten per jaar. Dertig procent stroomt nadien door naar de reguliere arbeidsmarkt. Vele anderen startten een tewerkstelling in het kader van artikel 60 bij een private opdrachtgever, veelal als opstap naar een duurzame job.

De uitbating van de centrale keuken van het OCMW van Leuven is in handen van Sodexo Belgium. Binnen dit contract bieden zij elk jaar een 20tal werkzoekenden een stageplaats aan. De opleiding en de trajectbegeleiding worden uitgevoerd door vzw SPIT (lokale sociale economie), het Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland en het Volwassenenonderwijs CVO/VTI Leuven. De opleidingen zijn erkend en gecertificeerd door VDAB Vlaams-Brabant.

Via de stuurgroep, waarin deze partners vertegenwoordigd zijn, uitgebreid met het sectorfonds Horeca Vorming Vlaanderen en met enkele werkgevers, kan flexibel worden ingespeeld op de veranderende realiteit. De meerwaarde zit in de integrale aanpak, waarbij zowel op technische als algemene competenties wordt ingezet. Door het samenbrengen van de expertise binnen deze kortdurende, intensieve opleiding bereikt het OCMW Leuven werkzoekenden die eerder veraf staan van de arbeidsmarkt. Het is vooral via de stages dat de deelnemers kunnen tonen wat ze waard zijn. Een standaard sollicitatieprocedure is voor anderstaligen vaak moeilijk, waardoor zij vaak kansen missen.

Wat houdt het traject precies in?

- Nederlandse les (aangezien veel deelnemers anderstalig zijn)

- Rekenvaardigheden gericht op werken in een keuken (gram, kilogram, liter, recepten herrekenen,…)

- Technische vorming (initiatie koude en warme keuken)

- Stage (vaste stageplaats voor iedereen is NV Sodexo Belgium, aangevuld met stage op maat in grootkeuken, brasserie, restaurant of traiteur,…)

- Begeleiding in het zoeken naar een job

Het OCMW Leuven organiseert via duurzame overheidsopdrachten ook voor andere sectoren activeringsprojecten in samenwerking met de lokale sociale economie, namelijk voor bouw- en onderhoudswerken, zorg- en huishoudelijke diensten, fietsherstelling en autoschadeherstelling.

30-01-2017

Menu sociaal werk in Gent

De Stad Gent laat zijn leveranciers en dienstverleners zelf kiezen rond welke sociale doelstellingen ze willen werken. De aankoopdienst van de stad heeft 15 sociale criteria geformuleerd waaraan ze punten hebben toegekend. Wie in aanmerking wil komen voor een opdracht van de Stad Gent, moet een minimum aantal punten scoren. De doelstellingen kunnen digitaal worden opgevolgd, waardoor ze de aankopers van de stad weinig extra werk bezorgen. Met de sociale criteria werk wil Gent de leveranciers en aannemers stimuleren om samen te werken met de sociale economie, een duurzaam personeelsbeleid te voeren, werkplekleren te verbeteren en kansen te bieden aan werkzoekenden die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben om aan een job te geraken. Er wordt een maximale impact op de Gentse arbeidsmarkt nagestreefd. 

30-01-2017

Speeddaten in Aalst

In Aalst en de omliggende gemeenten kampte de sociale economie vooral met een imagoprobleem. De spelers binnen de sociale ecnomie waren onbekend en hun capaciteiten werden zwaar onderschat. Om alle vooroordelen en misverstanden rond sociale economie weg te werken, werd door Stad Aalst een speeddate georganiseerd voor lokale besturen en ondernemers uit de sociale economie. Op die manier konden ze elkaar wat beter leren kennen. De deelnemende gemeenten kregen ook een subsidie van 2500 euro waarmee ze eens konden proeven van het aanbod binnen de sociale economie. Deze initiatieven hebben intussen al geleid tot enkele nieuwe contracten voor het aanleggen van een ecologische speeltuin en het wekelijkse groenonderhoud.

30-01-2017