Samen met ù en alle Vlamingen werkt de Vlaamse overheid aan een duurzame toekomst. Op deze website vindt u nieuws & informatie over ons beleid of evenementen, oproepen, publicaties en andere verhalen over wat er leeft op het vlak van duurzaamheid en transitie. Wij hopen u hiermee te inspireren in uw duurzaam handelen.

In de kijker

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren?

Belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering

Gentse schoolmaaltijden duurzamer vanaf 2017

20 procent van de ingrediënten bio

Lancering van Energiewijs

Een online spel om kinderen bewust te maken van energie

Federale regering ondertekent charter voor meer circulaire economie

Onderzoek naar slecht productdesign en recyclageproblemen

Afvalberg wordt steeds kleiner

Vlaanderen scherpt ambities aan

Vlaamse ambtenaren aan de slag met SDG's

Hoe kan Vlaanderen de 17 internationale doelstellingen helpen realiseren?

Permafunghi wint Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

Brussels bedrijf is een unieke combinatie van stadslandbouw en circulaire economie

Windgids voor meer windenergie in Vlaanderen

Tips en cases voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten

Vlaanderen werkt mee aan slimme technologie voor verkeersproblemen

Europees Project CHARM test zes innovatieve oplossingen uit

Internationaal nieuws

London bant tienduizend trucks om fietsers te beschermen

Drastische acties om het aantal dodelijke slachtoffers te doen dalen

Frankrijk verbiedt nog meer plastics

Nederland zoekt alternatief voor chipszak

Appartementsgebouw zonder parking

Alleen voor autoloze bewoners

SDG Compass om VN-doelstellingen te behalen

Een instrument om bedrijven in actie te krijgen

Denemarken is kampioen windenergie

42 procent van de elektriciteit komt uit windmolens

Jan Rotmans, professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar én keynote spreker op onze startdag over SDG's.

Recente berichten

Project ECLUSE sleept Sustainability Award in de wacht

Duurzame Award van de Antwerpse havengemeenschap

200 elektrische taxi's in 5 Vlaamse steden

Proefproject wordt uitgebreid

Website over duurzaam kantoormateriaal

Onafhankelijke informatie over duurzame producten voor scholen, bedrijven en overheden.

Spatial Series: 33 years of space

Een reeks debatten van Timelab, Archipel en De Punt over alle dimensies van ruimte

Duurzame kappers in actie

Geknipt voor de toekomst

Duurzaamheidsverslaggeving in de sociale economie

Opleidingen en coaching in lerend netwerk