Belgische interministeriële conferentie over SDGS

Belanghebbenden uit alle lagen van de maatschappij namen deel aan een interministerële conferentie en discussies over de huidige implementatie in België van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling in Brussel.

sdg event belgiumBelangijke sprekers zoals Barbara Pesce-Monteiro, de afgevaardigde van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in België, en professor en voormalig Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel, Olivier De Schutter, zetten de toon voor het evenement door te hameren op de enorme uitdagingen en de gevolgen van het huidige niveau van engagement.

Levenswijze aanpassen

Olivier De Schutter beklemtoonde dat we allemaal onze levenswijze moeten aanpassen. “Ongelijkheid bevechten alsook het aanpassen van onze manier van leven zijn cruciaal als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen willen halen. Heel de samenleving moet dit probleem samen aanpakken. Het zwaartepunt van politieke innovatie ligt bij de mensen in de steden. Er zijn een aantal indrukwekkende initiatieven vanuit verschillende Belgische verenigingen die een platform bieden tussen de burgers en de overheid.” Zijn volledige presentatie: pdf bestandDeSchutter.pdf (3.3 MB)

 

Meer ambitie nodig

In haar toespraak verwelkomde de vertegenwoordiger van de VN-Secretaris-Generaal in België de inzet van België, maar ze drong ook aan om meer ambitie te tonen met meer vooruitgang."We zijn al stappend van start gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen, terwijl we dit eigenlijk al lopend zouden moeten doen. Er is nog een lange weg te gaan. We moeten het hebben over een nieuwe visie, een nieuw paradigma met implementatie vanuit alle sectoren. We willen dat Europa het voortrouw neemt en België bevindt zich in een sterke positie om een drager van verandering te zijn."

Nood aan acties uit alle sectoren

Verschillende interactieve thematische rondetafeldiscussies volgden, waardoor de deelnemers meer in detail konden nagaan en bespreken hoe België de huidige obstakels kan aanpakken en toezicht kan houden op een werkelijk transformerende benadering. Een geharmoniseerde aanpak vereist acties uit alle sectoren van de samenleving met directe resultaten die leiden tot de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

UN Virtual Reality 

De SDG Action Hub - in de centrale gang van het gebouw - was een ontmoetingsplaats voor de bezoekers waar ze verhalen konden ontdekken die schuilgaan achter SDG-projecten. Dat deden ze aan de hand van UN Virtual Reality (UNVR) en er was ook een SDG fototentoonstelling dat als platform diende om een dialoog te genereren tussen het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid en de VN. 

Klimaatverandering binnenkort onomkeerbaar

Jean-Pascal van Ypersele, die verantwoordelijk was voor het schrijven van het VN-verslag over duurzame ontwikkeling, sloot de conferentie af en benadrukte dat het dringend tijd was voor concrete acties. "De nood om dringend tot actie te nemen bestaat al dertig jaar. Klimaatverandering zal binnenkort onomkeerbaar zijn en bedreigt het feit dat we in de toekomst nog een leefbare wereld zullen hebben, laat staan een duurzame wereld. Onze huidige ontwikkelingspatronen liggen op een ramkoers. Veranderingen in onze levensstijlen moeten nu door onze beleidsmakers worden doorgevoerd en gefaciliteerd." Zijn volledige presentatie kun je hier bekijken. 

Alle foto's van de conferentie zijn te vinden op: https://flic.kr/s/aHsmacVZdi

28/11/2017

28 februari: NMEDO cursus

Driedaagse cursus over Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Alles over de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken

Vlaams actieplan tegen zwerfvuil op zee

OVAM strijdt tegen alle afvalstromen die een impact hebben op het mariene milieu

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen

Ik sorteer, nieuwe campagne van OVAM rond bedrijfsrestafval

Atelier Groot Eiland opent grootste dakmoestuin van Europa

Lekker, sociaal én duurzaam tuinieren in Anderlecht