24 mei: Slimme praktijken voor een veilige en leefbare stad

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen. Het bevolkingsaantal in steden neemt toe, onze maatschappij wordt steeds diverser en onze mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid staan onder druk. 

Om verschillende samenlevingsproblemen het hoofd te bieden zijn de voorbije decennia tal van integrale veiligheidsstrategieën en preventieprojecten ontwikkeld.  De oplossingen om uitdagingen op het gebied van veiligheid,  overlastfenomenen, verkeersveiligheid of openbare orde lokaal aan te pakken, zijn onderling sterk vergelijkbaar: sensibilisatiefolders, camera toezicht, GAS-boetes, infrastructurele aanpassingen, initiatieven voor een betere ‘sociale cohesie’, ...

Deze methodieken zijn voor een deel effectief maar in een wereld in verandering moeten we op zoek naar nieuwe oplossingen voor samenlevingsproblemen die we met traditionele middelen moeilijker onder controle krijgen. Technologie kan daarbij helpen.

De studiedag ‘Slimme praktijken voor een veilige en leefbare stad’ geeft u inzicht in nieuwe bruikbare technologieën en toont, aan de hand van praktijkvoorbeelden, hoe deze kunnen toegepast worden binnen de eigen stad of gemeente. Deelnemers komen meer te weten over het concept van een "smart city" en horen wetenschappeljke inzichten die het lokaal veiligheidsbeleid kan helpen vormgeven. Ze gaan naar huis met heel wat inspiratie en info over concrete tools om in een lokaal bestuur mee aan de slag te gaan.

Meer info en inschrijven

 

07 juni: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

30 mei: Kun je leven zonder afval?

Zero waste lunchsessie

12 juni: Congres lokale besturen en sociale innovatie

Hoe werk je als stad of gemeente samen met sociale ondernemers en geëngageerde burgers?

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst