Zingende vuilnisbakken om kinderen te motiveren

Zingende-afvalbakOp de Gemeentelijke Gemeentelijke Basisschool De Bosrank te Zingem zorgen zingende vuilnisbakken voor een netjes opgeruimde speelplaats en gemotiveerde kinderen. 

Tijdens de grote vakantie, die doorgaans symbool staat voor rust en stilte op menig speelplaats, was veel bedrijvigheid te horen en te zien op Gemeentelijke basisschool De Bosrank te Zingem.

Enkele handige ouders en leerkrachten sloegen de handen in elkaar om zingende vuilnisbakken te maken om kinderen te motiveren om het afval van hun koekjes, drankjes en fruit, zorgvuldiger weg te gooien op de speelplaats. Deze vuilnisbakken werden tijdens de eerste schoolweek ingehuldigd.

De Gemeentelijke basisschool De Bosrank heeft een MOSwerking. Dit is een team van leerkrachten en ouders dat instaat voor het stimuleren van aandacht voor het milieu (MOS: Milieu Op School). Een probleem waar de MOSwerking zich over boog waren de vuile afvalhoeken op de speelplaats. Verspreid over de school staan verschillende plastic afvalcontainers waarin de kinderen hun afval gesorteerd kunnen weggooien. Zoals dat ook vaak in openbare ruimtes gebeurt, ligt er vaak afval naast of achter die vuilnisbakken met een smeerboel tot gevolg.

Er werd gezocht naar een oplossing om kinderen te motiveren om zorgvuldiger hun afval weg te gooien. Dat een aanmanend bordje, ook al is het gemaakt met een leuke cartoon, onvoldoende zou zijn, was direct duidelijk.

FUN THEORY

Na wat overleg kwam de MOSwerking tot het idee om de vuilniscontainers te verpakken in een leuk meubel. Een oude reclamecampagne van Volkswagen “The Fun Theory” werd ook als inspiratiebron gebruikt. “The Fun Theory” predikt dat je gedrag bij mensen (dus ook kinderen) het gemakkelijkst verandert als je het plezierig maakt.

Zo kwam de MOSwerking uiteindelijk uit bij Henriet. Henriet is een leuk vuilnisbakkeneiland waar drie vuilnisbakken in verborgen zitten (groen, PMD en restafval). Telkens een kind een papiertje, flesje of klokhuis weggooit in het eiland, begint het eiland even muziek te spelen als beloning.

GERECYCLEERDE DOUCHESTANG

Het hele eiland is gebouwd met gerecycleerde materialen.  Technologieontwerper TA-Pas werkte een ontwerp uit dat gebaseerd was op gerecycleerde elektronica uit computers en telefooncentrales. De wachtmuziek van een telefooncentrale werd de zang van de vuilnisbak. Het hele eiland wordt gevoed met zonne-energie. Het zonnepaneeltje is met een gerecycleerde douchestang op het eiland bevestigd.

HENRIET

De vormgeving van het meubel moest mooi en functioneel zijn. Al snel  kwam Henri Van de Velde, vormgever, architect en apostel van het functionalisme, als bron van inspiratie voor de vorm naar boven. Als behuizing voor de elektronica werd een replica van Van de Velde’s Boekentoren (UGent) gemaakt. De beschildering in de primaire kleuren met verf, gratis aangeboden door de Paint Factory, zijn geïnspireerd op Van de  Velde’s tijdgenoten Rietveld en Mondriaan. Het eiland kreeg dan ook de roepnaam HENRIET.

MOS-les

Henriet is meer dan een vuilnisbakkeneiland. Het deksel van het eiland is bewust vlak en groot. Op dit vlak kan de leerkracht les geven over zonne-energie. In de toren van het eiland zit een didactisch paneel verborgen waarmee aan de leerlingen proefondervindelijk getoond kan worden hoe zonne-energie omgezet wordt in elektriciteit die lichten kan doen branden of motortjes kan doen draaien. Met Henriet kan je dus een heuse MOS-lles geven.

Andere realisaties van de MOSwerking zijn:

  • Duurzame drinkflessen: met middelen van de Ouderwerking en de Vriendenkring zorgt de MOS-werking jaarlijks voor een herbruikbare drinkfles voor elk kind van de eerste klas. Hiermee wordt het belang van water drinken onder de aandacht gebracht. Andere frisdranken worden op school niet aangeboden.
  • Zwerfvuilactie: in samenwerking met de gemeente gaan alle kinderen van de school jaarlijks samen op stap om zwerfvuil in de gemeente op te ruimten.
  • Moestuin Ter Beemt: de kinderen van het derde leerjaar gaan bij de vierkantshoeve Ter Beemt tijdens het schooljaar zaden planten en volgen deze op met contactmomenten met de tuinier van Ter Beemt. Eens de kinderen in de vierde klas zitten, oogsten ze wat ze gezaaid hebben. vierde
  • Vlaamse vogeltelling: met de kinderen van de derde klas worden jaarlijks de lokale vogels geïnventariseerd en geteld.

05/09/2016

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.