Zet in op kwaliteit en storytelling

Begin mei organiseerden de Sociale Innovatiefabriek, OVAM en Plan C het event 'Businessmodellen van de toekomst'. Centraal stonden vier cases van bedrijven die erin slagen economische, ecologische en maatschappelijke doelstellingen te verenigen. Een wervend verhaal en producten die kwaliteit bieden in de breedste zin van het woord –  goed gemaakt en goed voor mens en omgeving – blijken de sleutel tot succes. Een verslag van Plan C.

Vier cases kwamen aan bod:

Fairphone

Fairphone ontwikkelde en produceerde de eerstesmartphone zonder ertsen uit conflictgebieden, met aandacht voor goede werkomstandighedenen het beperken van e-waste. Deze maand zetten ze een tweede reeks van 35.000 telefoons in de markt.

 

IBOGEM

In juni start de afvalintercommunale IBOGEM een project met de nieuwe gevangenis van Beveren. Gedetineerden worden betrokken bij het voorbereidende werk voor dekringwinkel: sorteren, labelen, repareren… Ook een (opleidings-)fietsherstelplaats krijgt zijn stek in de gevangenis.

Energent

Energent is een coöperatieve vennootschap die investeert in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. Vennoten en burgers worden zoveel mogelijk betrokken bij projecten, bijvoorbeeld rond klimaatverandering of onderzoek naar buurtgerichte renovatie.

Recup Design

Recup Deisgn recycleert en bouwt meubels, kantoren en andere ruimtes. De organisatie leeft van serendipiteit: doorheen hun activiteiten ontdekken ze nieuwe noden of niches in de markt. Handig bespelen ze die trends en laten ze de onderneming groeien. Echter steeds met één doel voor ogen: de tewerkstelling van mensen die het (tijdelijk) moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Breng een verhaal

Centraal in het succes van de cases stond kwaliteit en storytelling: consumenten kiezen graag voor goede producten met een verhaal. Zij het een telefoon of een fiets met echte meerwaarde, een stevige tafel met een ziel, of energie van eigen kweek. Destorytelling moet wel de marketing overstijgen, zo beaamden de sprekers: je moet een statement kunnen maken. Ook moeten duurzame ondernemers steeds maximale transparantie nastreven. Als je op die manier een wervend verhaal centraal kan stellen en dat kan linken aan een kwalitatief product, zijn consumenten bereid voor the extra mile te gaan.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.