Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren. De Duitse en Belgische partners van het project '4Regions4Future' werken de komende twee jaar samen rond thema's als human resource management, duurzaam aankopen, energiebeheer en mobiliteitsmanagement.

Bij de start van het project zullen experts uit de EU, België en Duitsland de algemene duurzaamheidsuitdaging voor administraties beoordelen en het kader bepalen:

  • Wat zijn de grootste uitdagingen?
  • Laat het algemeen werkingskader effectieve actie toe?
  • Wat is de rol van het lokale en het regionale niveau?
  • Welke manoeuvreerruimte hebben openbare besturen?

Registratie voor het voormiddagprogramma kan via europa@rpk.bwl.de tot uiterlijk 3 mei. Het namiddagprogramma is enkel toegankelijk op persoonlijke uitnodiging.

Datum: 6 mei 2021 - 9u00 tot 12u30

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.