Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren. De Duitse en Belgische partners van het project '4Regions4Future' werken de komende twee jaar samen rond thema's als human resource management, duurzaam aankopen, energiebeheer en mobiliteitsmanagement.

Bij de start van het project zullen experts uit de EU, België en Duitsland de algemene duurzaamheidsuitdaging voor administraties beoordelen en het kader bepalen:

  • Wat zijn de grootste uitdagingen?
  • Laat het algemeen werkingskader effectieve actie toe?
  • Wat is de rol van het lokale en het regionale niveau?
  • Welke manoeuvreerruimte hebben openbare besturen?

Registratie voor het voormiddagprogramma kan via europa@rpk.bwl.de tot uiterlijk 3 mei. Het namiddagprogramma is enkel toegankelijk op persoonlijke uitnodiging.

Datum: 6 mei 2021 - 9u00 tot 12u30

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.