Water in steden, het vloeibare goud

In steden is ‘regenwater’ of water tout court nagenoeg onzichtbaar geworden. Vroeger waren waterpompen en regenputten de regel, terwijl ze nu uitzondering zijn. Nochtans hadden die waterputten vaak ook een publieke functie, en hielden zij water in handen van de gemeenschap. De organisatie ProperWater wil die functie herstellen, en regenwater door de gemeenschapsaders van de stad pompen.

Nu verdwijnt het regenwater in het ondergrondse rioolnet en zijn waterzuiveringsinstallaties de onontbeerlijke schakel tussen beheer en distributie van stadswater. Maar er zijn ook rivieren die door de jaren heen het onderspit moesten delven, watermolens die verdwenen en waterputten die gevuld werden. Alle zichtbare water werd eigenlijk letterlijk ‘de kop in geduwd’, en daar probeert ProperWater nu een tegenantwoord op te bieden.

Wat nu als mensen zich opnieuw het regenwater toe-eigenen – door het op te vangen, bijvoorbeeld – en in eigen beheer de waterzuiverheid testen en in kaart brengen? ProperWater probeert deze vragen te beantwoorden, door projecten op te starten rond regenwater in (vooral) het Brusselse. Met de PACCOtest, een doe-het-zelftest om de kwaliteit van het water te meten, kunnen niet-experten het water in de buurt onderzoeken én vervuiling of juist bruikbaarheid van het oppervlaktewater aantonen. Op die manier hoopt men verspilling van oppervlaktewater tegen te gaan.

ProperWater/EauPropre is een project van City Mine(d), die erop doelt om mensen rond een bepaalde vraagstelling of problematiek samen te brengen en te putten uit de gemeenschappelijke kennis van die groep. City Mine(d) staat bovendien voor fysieke interventies, waarin prototypes op dynamische wijze ontwikkeld en getest worden. De vraagstelling die aan de basis lag van dit project, was de volgende:

1. Wat is proper water ?
2. Waar vinden we proper water ?
3. Hoe maken we proper water ?
4. Van wie is (wie heeft recht op) proper water ?
5. Hoeveel kost proper water ?

Op de site van City Mine(d), Eggevoort Friche, werden deze en andere vragen in experimenten omgezet, die de ‘watertuin’ konden vormgeven. Een collectief heeft er gewerkt aan het ontwerp dat moest leiden tot een publiek waterpunt, op de oude rivierbedding van de Maalbeek. Dit project doet nadenken over de omgang met water en laat toe om vragen te stellen over het wetenschappelijk beladen domein van de waterzuivering. Maar bovenal brengt het mensen samen rond de common ‘regenwater’, die al te lang in de vergeetput is verdwenen, maar nu terug aan de oppervlakte dient gehaald.

Bron: Pulse

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.