Voedselverlies moet verder omlaag

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goed. Ook het eerste monitoringsrapport met de nulmeting voedselverlies in 2015, stond op de agenda. Voedselverliezen in de gehele productieketen en bij de consument worden voor 2015 in Vlaanderen geschat op 907.000 ton. Tegen eind 2020 moeten deze verliezen met 15% afnemen. Voedselverlies voorkomen aan de bron is prioritair. Ook wordt ingezet op het schenken van voedseloverschotten aan voedselbanken en sociale organisaties. Na preventie komt valorisatie van voedselreststromen: als voeder voor dieren,  materiaal en/of energie.

In april 2015 lanceerde de Vlaamse Regering samen met haar ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) de Ketenroadmap Voedselverlies 2020. Met dit actieplan engageerden de overheid en de partners zich om gedurende zes jaar, van 2015 tot en met 2020, gezamenlijk de voedselverliezen in Vlaanderen met 15% te verminderen.

Voedselverliezen en nevenstromen: voedselreststromen

Wanneer een grondstof of een product de bestemming menselijke voedselconsumptie krijgt, spreken we van een voedselgrondstof of –product (bv. banaan, koe). Een voedselgrondstof of -product bestaat uit een eetbare fractie (=voedsel) (bv. vruchtvlees van de banaan, vlees) en een niet-eetbare fractie (=nevenstroom) (bv. schil, beenderen). Wanneer voedsel door mensen wordt geconsumeerd (=voedselconsumptie), heeft het zijn einddoel bereikt. Wanneer voedsel niet door mensen wordt geconsumeerd, spreken we van voedselverlies. Voedselverliezen en nevenstromen vormen samen voedselreststromen.

Monitoringsrapport 2015

Uit de monitor blijkt dat er in de Vlaamse agrovoedingsketen, vanaf de oogst tot en met consumptie, in 2015 naar schatting 3.485.000 ton voedselreststromen vrijkwamen. Drie vierde van de voedselreststromen zijn onvermijdbare, niet-eetbare nevenstromen. Een vierde zijn echte voedselverliezen. Uitgedrukt in absolute cijfers gaat het om 2.578.000 ton nevenstromen en 907.000 ton voedselverliezen in de gehele keten en bij de consumenten.

Waar verliezen niet vermeden kunnen worden, trachten de bedrijven die steeds zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren volgens de cascade van waardebehoud. 92% van die voedselreststromen wordt gevaloriseerd in Vlaanderen. Het grootste deel van de voedselreststromen wordt gevaloriseerd als voeding voor dieren (43%), meteen ook de hoogste mogelijke valorisatie op de cascade. Via vergisting (21%) worden voedselreststromen omgezet in meststoffen en energie. De bestemming bodem is goed voor 17% van de voedselreststromen. 

Voortgangsrapport 2016 

Het voortgangsrapport 2016 geeft een overzicht van de acties die de partners uit het Vlaams Ketenplatform vorig jaar ondernamen om de voedselverliezen te verminderen. Enkele voorbeelden: Eind 2016 engageerden 37 ziekenhuizen en zorginstellingen zich om voedselverliezen te beperken. Via www.schenkingsbeurs.bekunnen bedrijven en supermarkten onverkochte voedingswaren schenken aan sociale organisaties. De website www.koelkastinorde.be geeft tips om thuis voeding slimmer te bewaren in de koelkast en diepvriezer. 

13/06/2017

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.