Vlaming wil zuivere lucht en groen

Hoe tevreden is de Vlaming over de leefkwaliteit van zijn woonomgeving?

Een goede luchtkwaliteit en een eigen tuin zijn de belangrijkste aspecten die op het vlak van leefmilieu, voor een Vlaming zijn leefkwaliteit bepalen. Ook stilte en netheid in de eigen buurt, een frisse natuurlijke geur, voldoende veilige voet- en fietspaden en groene landschappen zijn erg bepalend voor de leefkwaliteit op de woonplaats van de Vlaming. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie die polst naar de perceptie die Vlamingen hebben van hun milieugerelateerde leefkwaliteit. 

Er zijn verschillende facetten die elk mee je leefkwaliteit bepalen: gezondheid, inkomen, woning, sociaal netwerk, werk, leefmilieu, … In deze studie wordt gekeken naar de leefkwaliteit van mensen in Vlaanderen voor wat hun leefmilieu betreft. Een goed leefmilieu vormt namelijk een zeer belangrijke basis voor een goede gezondheid.

Graag een goede luchtkwaliteit en een tuin alstublieft. 

De Vlaming geeft op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld een milieutevredenheid aan van 6,6 met betrekking tot zijn woonomgeving. Er zijn geen significante verschillen in tevredenheid over de leefkwaliteit die het leefmilieu meebrengt tussen lager en hoger opgeleiden. De tevredenheid blijkt bovendien toe te nemen met de leeftijd. En opvallend, burgers met een eigen tuin zijn duidelijk meer tevreden over hun leefkwaliteit dan burgers zonder tuin. 

Een goede luchtkwaliteit en een eigen plek buiten staan met stip op de eerste en tweede plaats. Een eigen plek buiten blijkt bovendien enkel van grote invloed als die plek ook “groen” is. De grootte doet er minder toe. Opvallend is dat de respondenten een erg uitgesproken mening hebben over een tuin: hoewel de meerderheid een eigen of gedeelde tuin (zeer) belangrijk vindt (67%), is er ook een relatief grote groep (18%) die dat niet belangrijk acht.

In de afweging van een eigen tuin ten opzichte van een bos, park of natuurgebied in de buurt, kiest toch 70% van de ondervraagden voor die eigen tuin. De tuin krijgt vooral de voorkeur omwille van de rust, de vrijheid (zelf beslissingen nemen, geen rekenschap afleggen), het zicht op groen en het gemak om snel even buiten te kunnen zonder zich te verplaatsen. 

Gevaren voor de toekomst?

Uit een lijst met nakende milieuproblemen zou de helft van de respondenten een sterk dalende luchtkwaliteit het allerergst vinden. Daarnaast valt op dat de Vlaming op dit moment nog vrij tevreden is over groen en natuur in de woonomgeving, maar hiervoor vreest in de toekomst. Hij geeft aan dat hij dit het meest zou missen, mocht het er niet meer zijn. Dit duidt op een kantelpunt, waaruit men kan afleiden dat de bebouwde en verharde ruimte best niet meer toeneemt en er aandacht gaat naar groene infrastructuur. 
Naast het feit dat de objectieve luchtkwaliteit kan verbeteren door het verkeer te beperken, toont deze studie ook aan dat de luchtkwaliteit zoals mensen ze percipiëren, verbeterd kan worden door het verkeer van auto’s, vrachtwagens en bussen minder zichtbaar te maken in het straatbeeld en door meer groen te voorzien in de leefomgeving. 

Lees de volledige studie

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.

Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Eco*Bouwforum: Milieuvriendelijk bouwen is helemaal niet duur

Over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen doet een rist misverstanden de ronde. Zoals dat het duurder is dan traditioneel bouwen. Dit Eco*Bouwforum van VIBE helpt die misverstanden uit de wereld.