Vlaanderen vermindert uitstoot bij wegenwerken

Wereldwijd is de transportsector goed voor 14% van de CO2-uitstoot. 5% of 300 miljoen ton daarvan is afkomstig van wegenwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid is van plan om daar verandering in te brengen. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, recyclage en transportefficiëntie.

Duurzaam proefproject

Het wegdek van de N171 in Kontich werd dit jaar zo duurzaam mogelijk vernieuwd. De opdracht ging naar de aannemer die de CO2-impact van het asfalt, het transport, de organisatie van de werf en de verkeersoverlast zo laag mogelijk kon houden. Er werd een koolstofteller en een traffic tool ontwikkeld om de resultaten te optimaliseren en achteraf ook te analyseren. Een bijzonder proefproject voor het Agentschap Wegen en Verkeer, dat kadert in de ambitie om innovatie en duurzaamheid te integreren bij wegenwerken.

Asfalt met verlaagde temperatuur

De onderlaag van de nieuwe autoweg bestaat nu voor de helft uit gerecycleerd materiaal. Daarenboven werd gekozen voor asfalt met verlaagde temperatuur (AVT), gebruik makend van de schuimbitumentechniek. Klassiek asfalt wordt geproduceerd aan 180°C. AVT is asfalt dat wordt gemengd bij een veel lagere temperatuur. De schuimbitumentechniek wordt gebruikt om de viscositeit van het bindmiddel te verlagen. Door een lager energieverbruik en lagere CO2-emissies is AVT een pak milieuvriendelijker. “Het is een interessant alternatief, waar we nog maar weinig ervaring mee hebben. Zowel voor de aannemer als voor ons is het een boeiende ervaring geweest om met deze nieuwe materie te werken,” zegt ingenieur Dirk Van Troyen van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Traffic tool

Om de impact op het verkeer zo laag mogelijk te houden, werden verschillende scenario’s gesimuleerd. De aannemer kon hieruit een keuze maken en de CO2 berekenen met de traffic tool. Uiteindelijk viel de keuze op het afsluiten van 1 rijstrook. “De aannemer heeft enorme inspanningen geleverd om de hinder te minimaliseren, onder meer door alles in 4 werkdagen af te werken, aan een tempo van 1 rijstrook van 1 km per dag,” aldus Dirk Van Troyen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Geen lege vrachtwagens

De CO2-uitstoot van het transport naar de werf werd tot een minimum beperkt. De meeste granulaten kwamen uit België. Ze werden hoofdzakelijk per schip aangevoerd, een transportmiddel met een lage emissiefactor. Daarna werd ook het aantal vrachtwagenritten tot een minimum beperkt, vooral door zo weinig mogelijk leeg te rijden. “Een vrachtwagen die asfalt aanvoerde op de werf, werd meteen ingezet om het afgefreesde asfalt af te voeren,” legt ingenieur Dirk Van Troyen van het Agentschap Wegen en Verkeer uit.

Warm serveren

De aannemer heeft ook maatregelen getroffen om het verbruik klein te houden bij het warm opslaan van zijn bitumen. Hij werkte met supergeïsoleerde bitumentanks en het materiaal werd geleverd op de dag van de werken zodat het meteen warm gebruikt kon worden. “Er was iemand aangeduid om continu de aankomende en vertrekkende vrachtwagens te controleren, evenals het verbruik van de branders, de tanks en temperaturen,” zegt Van Troyen. “Het was een enorm arbeidsintensief project.”

Meer informatie?

  • Dirk Van Troyen is ingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Wie bijkomende vragen heeft, kan een mailtje sturen  naar dirk.vantroyen@mow.vlaanderen.be
  • Joke Anthonissen van Universiteit Antwerpen voert onderzoek naar ‘Carbon Free-Ways’. Wie hierover meer wilt weten, kan contact opnemen met joke.anthonissen@uantwerpen.be

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.