Vlaanderen investeert in 7 duurzame waterprojecten

Dankzij de Open Call ‘Concepten voor een efficiënt waterbeheer’ krijgen bedrijven en organisaties subsidies voor 7 interessante projecten. Deze projecten zijn tot stand gekomen dankzij een krachtenbundeling tussen Vlakwa (het Vlaams Kenniscentrum voor Water) en VITO. Alle zeven projecten gingen van start op 1 januari 2015.

In juni werd de Open Call ‘Concepten voor een efficiënt waterbeheer’ gelanceerd, met de uitnodiging aan bedrijven om een demonstratie- en disseminatieproject in te dienen. Hierbij kregen consortia van bedrijven op vlak van WATER de kans om op laagdrempelige wijze duurzame technieken, materialen, concepten en systemen te demonstreren. Het consortium moest bestaan uit minstens één aanbieder van een innovatieve duurzame vinding (technologie, product, concept of systeem) en minstens één probleembezittend bedrijf. Bovendien moest de leider van het consortium een Vlaamse kmo zijn. 

De gedemonstreerde concepten zullen door VLAKWA en VITO, en eventueel andere kennisinstellingen, het komende jaar van nabij worden opgevolgd qua wetenschappelijke onderbouwing en toetsing op vlak van economische, ecologische en sociale parameters.

  • LH2ORA - Intergratie van innoverende M2M draadloze LoRa radio technologie in watersensoren - de toekomst van de waterdistributeurs en rioolbeheerders is draadloos: overal kunnen sensoren worden geplaatst, waardoor er zeer veel informatie vrij komt, waar die nu onvoldoende of nog helemaal niet aanwezig is
  • DUWAHE² - Duurzame waterzuiveringstechnologie: waterhergebruik, warmterecuperatie uit water en energie-efficiëntie van waterzuivering - vele bedrijven proberen hun proces te optimaliseren, maar vergeten dat er in de afvalwaterzuivering ook erg veel energie kan worden bespaard en/of hergebruikt.
  • FOSCAP - Fosfaatreductie in spuistroom van sierteeltbedrijven via innovatieve fosfaatcaptatie - fosfaat, dat lastig te verwijderen is, kan door middel van een afvalstof van drinkwaterbedrijven goedkoop worden opgevangen
  • FYT-OPP - Behandeling van oppervlaktewater met behulp van de Fyt-O-Cleaner door middel van Ultra-Violet licht en het procédé van actieve oxidatie op oppervlaktewater - dankzij deze technologie kunnen (bio)boeren water uit rivieren oppompen en behandelen, en er zeker van zijn dat er geen pesticiden of plantpathogenen uit de rivier tussen hun planten terecht komen
  • TITRILYZER - On-line monitoring en sturing ketelwaterparameters voor besparing gas, water en chemicaliënverbruik - door online te meten en de parameters van deze delicate sturing hieraan automatisch aan te passen, kan er op heel wat vlakken bespaard worden
  • FERMACID - Optimalisatie van natuurlijke grondwaterontijzering (fermanoxtechnologie) onder extreme omstandigheden - met deze technologie kan er energiezuinig en chemicaliënvrij worden ontijzerd, zodat het gebruik van ondiep grondwater als proceswater voor de industrie goedkoper, gemakkelijker en duurzamer kan
  • INSTIS - Innovatieve stikstofverwijdering uit slachthuisafvalwater - met deze technologie kan een grote energiewinst worden bekomen op conventionele stikstofverwijderingstechnieken, die in zeer veel afvalwaterbehandelingsinstallaties terug te vinden zijn

Meer informatie

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel