Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

Het decreet Duurzame Ontwikkeling bepaalt dat er na het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering een strategie duurzame ontwikkeling (VSDO) opgesteld moet worden.

De Vlaamse Regering 2019-2024 schaart zich achter Visie 2050 en Vizier 2030 als haar langetermijnstrategie voor Vlaanderen. Het langetermijnbeleid biedt een antwoord op nieuwe kansen en uitdagingen en brengt de transities die de samenleving nodig heeft, in een versnelling.

De Vlaamse Regering 2019-2024 keurde een ontwerp van Vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling goed op 25 juni 2021 en werkt nu aan een definitieve versie op basis van de ontvangen adviezen.

De derde Vlaamse Strategie duurzame ontwikkeling, goedgekeurd in maart 2016, werd geïntegreerd in een transversale beleidsnota Vlaanderen 2050: Visie 2050.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.