Vlaamse, Limburgse en Europese steun voor Energyville

EnergyVille heeft groen licht gekregen voor de uitvoering van een ambitieus nieuw onderzoek naar fotovoltaïsche systemen, thermische netten en optimaal gekoppelde energiesystemen. Het onderzoek zal ontwikkeld worden in het kader van het SALK-programma en ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook Vlaams Minister voor wetenschap en innovatie Philippe Muyters, Vice-Minister-president en Vlaams Minister voor Energie Bart Tommelein en Limburgs Gedeputeerde voor Economie Erik Gerits scharen zich achter het plan en zullen het financieel ondersteunen.

EnergyVille zal vanuit dit project haar labo-infrastructuur uitbreiden en vervolledigen met nieuwe apparatuur. De expertteams krijgen er ook zeker 40 nieuwe onderzoekers bij die samen via geïntegreerde onderzoeksagenda’s technologische innovatie zullen stimuleren. Dit geheel vormt de basis om tegen 2019, 14 grensverleggende demo’s te realiseren waar EnergyVille innovatieve technologische concepten zal testen en optimaliseren die nationale en internationale industriële partners zullen aantrekken.

Met deze uitbreiding van het onderzoek verdiept EnergyVille drie onderzoekslijnen:

  1. Onderzoek naar ‘aantrekkelijke’ fotovoltaïsche systemen: zonnecellen die onzichtbaar of mooi geïntegreerd worden in gebouwen. We koppelen ze aan een intelligent elektriciteitsnetwerk en slaan de energie op in batterijen.
  2. Via thermische netten kunnen we het grote aanbod aan restwarmte in de Genkse regio grootschalig inzetten, en aanvullen vanuit hernieuwbare bronnen. We pakken ook enkele uitdagingen aan, zo moeten de temperatuur in de woning en de watertemperatuur altijd goed zijn en moeten de investeringen en operationele kosten beperkt blijven. We bekijken ook de bijdrage tot bijna-energieneutraal bouwen.
  3. In volledig multi-energiesystemen worden thermische en elektrische energiebronnen optimaal op elkaar en op het verbruik afgestemd. EnergyVille ontwikkelt een ICT-platform om demonstratieprojecten aan te sturen, voortbouwend op kennis die in de labo’s en eerdere projecten werd ontwikkeld. Tegen 2018 willen we enkele echte goed functionerende proefopstellingen in woonwijken en bedrijventerreinen realiseren.

EnergyVille zal als toponderzoeksinstituut een aantrekkingspool worden voor regionale en internationale industriële partners en zo bijdragen aan de uitbouw van innovatief industrieel weefsel in Genk, Limburg en Vlaanderen. Het verenigt energieonderzoek van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Eerder financierde EFRO ook al het gebouw ‘Campus EnergyVille’ waar de onderzoekssamenwerking in juni naartoe verhuist. In totaal zal het 200 onderzoekers onderbrengen.

CEO van EnergyVille Ronnie Belmans: ‘EnergyVille heeft natuurlijk al zeer veel expertise in huis, maar dit programma maakt ons uniek in de wereld: we worden het enige instituut dat gespecialiseerde kennis over alle onderdelen van een energiesysteem onder een dak schaart, mét specifieke aandacht voor de integratie van alle systemen tezamen.’

Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Minister van Energie Bart Tommelein: “We staan met Vlaanderen voor een belangrijke energie-omwenteling. Met de Vlaamse regering willen we evolueren naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Daarvoor zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling op vlak van duurzame energietoepassingen cruciaal. Ik ben blij met de extra ondersteuning voor EnergyVille. Binnen mijn administratie voorzien we 3 miljoen euro die ingezet zal worden voor onderzoek naar innovatieve toepassingen op vlak van hernieuwbare energie. We moeten de ambitie hebben een voortrekker te zijn in Europa”.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Vlaanderen heeft wetenschappelijke kennis en onderzoekers van wereldklasse in huis. EnergyVille zal het onderzoek nu bundelen, wat zonder twijfel een aantal voordelen en verrassende resultaten kan opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat EnergyVille Vlaanderen verder op de kaart zal zetten als een vooruitstrevende regio met slimme innovatieve ideeën. Bij toponderzoek hoort natuurlijk ook topinfrastructuur. Dankzij goede samenwerking en cofinanciering verzamelden we voldoende middelen om die bij EnergyVille op Thor Park te realiseren.”

Gedeputeerde Provincie Limburg Erik Gerits: “EnergyVille is een belangrijke bouwsteen in de SALK strategie, die tot doel heeft het economisch weefsel van Limburg te versterken. Met EnergyVille krijgt Limburg op het Thor Park in Genk een internationale R&D-instelling waarin gerenommeerde kennisinstellingen zoals imec, VITO, KU Leuven en UHasselt samenwerken aan nieuwe energieoplossingen voor de toekomst. Door een combinatie van infrastructuur met state-of-the-art labo’s, internationale expertise en de uitbouw van een living lab omgeving, moet EnergyVille een sterke kern vormen van waaruit zich nieuwe bedrijvigheid kan ontwikkelen. En dit zowel voor bestaande bedrijven als voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. EnergyVille zal voor Limburg ook een motor zijn in de transitie naar duurzame energieregio. Het provinciebestuur van Limburg en ook POM Limburg erkennen het belang van deze ontwikkeling voor Limburg en tonen dit door het vrijmaken van middelen voor uitbouw van EnergyVille.”

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.