Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

Vizier 2030 is het plan van de Vlaamse Regering dat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen haar bijdrage levert aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) uit de mondiale Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Vizier 2030 is dan ook de Vlaamse vertaling van de SDG’s.

Het SDG-kader is veelomvattend. De Vizier 2030-doelstellingen vertrekken vanuit de 17 SDG’s, met 2030 als horizon en met de focus op Vlaanderen: dit betekent dat de nadruk ligt op doelstellingen waarop Vlaanderen een impact heeft. 

De doelstellingen van Vizier 2030 zijn ook een tussenstap om de doelstellingen van Visie 2050 te bereiken, het toekomstplan voor Vlaanderen in 2050.

Aanpassingen 2020

De Vlaamse Regering keurde Vizier 2030 goed op 5 april 2019. 

Op dat moment waren er nog enkele Vlaamse sectorale langetermijnbeleidsplannen in ontwikkeling, die ook zullen bijdragen aan de SDG’s. Het Woonbeleidsplan, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Luchtbeleidsplan zijn intussen goedgekeurd en de 2030-doelstellingen van die plannen werden geïntegreerd in Vizier 2030. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Mobiliteitsvisie 2040 zijn nog in ontwikkeling en zullen later ook geïntegreerd worden.

Deze beleidsontwikkelingen maakten een bijsturing van Vizier 2030 en de indicatorenset noodzakelijk. In oktober 2020 vervolledigde de Vlaamse Regering Jambon Vizier 2030 met de 2030-doelstellingen uit de langetermijnbeleidsplannen en stelde ook de oorspronkelijke indicatorenset op punt, zodat Vizier 2030 nu bestaat uit 53 doelstellingen en 111 indicatoren.

Meer over de vervollediging van Vizier 2030
Meer over de aangepaste indicatorenset van Vizier 2030

Meer over Vizier 2030, een 2030 doelstellingenkader voor Vlaanderen van 5 april 2019

Monitoring

Bij de eerste meting in 2020 werden 11 ‘dashboardindicatoren’ gemonitord. Deze indicatoren geven een globaal beeld over de volgende dimensies van Visie 2050: doelstellingen voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap.

De Vlaamse Regering besloot om in 2020 nog niet alle indicatoren te monitoren, omdat de impact van de coronacrisis nog niet in alle statistieken tot uiting komt. In 2021 volgt een volledige monitoring van alle 111 indicatoren.

Overzicht dashboardindicatoren 2020
Monitoring 2021

Over de SDG's

De Verenigde Naties keurden in 2015 een resolutie goed met daarin 17 duurzame-ontwikkelings-doelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s): de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Via de SDG’s brengen de Verenigde Naties de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in beeld. Dit zijn niet alleen de ecologische, sociale en economische dimensie, maar ook het aangaan van partnerschappen en het bewerkstellingen van vrede en degelijke instellingen (door goed bestuur, geen corruptie,…) om de doelstellingen te bereiken. De SDG’s vormen dus een geïntegreerd, ondeelbaar en universeel actieplan voor de 5 ‘P’s”: planeet (planet), mensen (people), welvaart (prosperity), vrede (peace) en partnerschap (partnership).

De Verenigde Naties vragen de lidstaten om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in hun beleid. Het resultaat daarvan voor Vlaanderen is Vizier 2030. Dit met de focus op Vlaanderen en op doelstellingen waarop Vlaanderen een impact heeft.

Meer over de VN-resolutie ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’

Over Visie 2050

De realisatie van de Vizier 2030-doelstellingen is een tussenstap naar het Vlaanderen dat de Vlaamse Regering wil bereiken in 2050.

Visie 2050 wil welvaart en welzijn creëren op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt.

Meer over Visie 2050

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.