Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven

Dit derde webinar kijkt naar de SDG-implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven en beantwoordt onder andere deze vragen:

 • Hoe gaat de Vlaamse Regering de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling realiseren en wat is de stand van zaken van het Vlaamse SDG-beleid (Visie 2050 en Focus 2030)?
 • Hoe gaat het Vlaamse bedrijfsleven aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG's) en de verwachtingen van de Europese Green Deal? Wat zijn de uitdagingen en kansen die zij ervaren?
 • Op welke manier wil de Vlaamse overheid bedrijven ondersteunen/aanmoedigen om duurzaam te ondernemen met Focus 2030?
 • Welke businessvormen en innovatieve businessmodellen kunnen helpen om een ​​voldoende ambitieuze bijdrage te leveren aan de realisatie van Agenda 2030?

Het webinar bestaat uit vier blokken. Na een inleiding krijg je uitleg over het Vlaamse SDG-beleid. Daarna wordt ingezoomd op de implicaties van de EU Green Deal voor het Vlaamse bedrijfsleven en op de manier waarop de Vlaamse overheid bedrijven hierin wil ondersteunen.

Na afloop komen de ervaringen aan bod van ondernemers die aan de slag zijn gegaan met de SDG’s.

Daarna volgen enkele afsluitende opmerkingen.

Volgende gastsprekers zullen deelnemen:

 • Hilde Crevits Flemish Minister for Economy, Innovation, Work, Social Economy and Agriculture
 • Stéphanie Dangreau, Sustainability Manager Argenta
 • Geert Janssens, Chief Economist Etion
 • Ingrid Lieten CEO Verso
 • Hans Maertens, Managing Director Voka
 • Orphee Mariën Coördinator Coopkracht
 • Nancy Matthys Flanders Chancellery & Foreign Office
 • Geert Thorrez/Leo Van Loock VLAIO
 • Peter Van Kemseke Senior Officer EU Climate and Energy Policies European Commission
 • Eva Verraes Director Herw!n

Moderator: Peter Wollaert, UNITAR Fellow & managing director CIFAL Flanders.

Het webinar verloopt in het Nederlands. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Wanneer? dinsdag 7 september 2021 - 09u00-12u00
Waar? Online
Deelname

Gratis.

Inschrijven?

Via deze link

 

 

 

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.