Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

Dit vierde webinar kijkt naar de SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen en beantwoordt onder andere deze vragen:

  • Wat is de VN 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, wat is de nieuwe Urban Agenda? Hoe zijn ze verwant?
  • Hoe zal de Vlaamse Regering de Agenda 2030 realiseren en wat is de stand van zaken van het Vlaamse SDG-beleid (Visie 2050 en Focus 2030)?
  • Hoe implementeren lokale besturen de SDG's in hun beleidsplannen en wat doet Vlaanderen om lokale besturen te ondersteunen om de SDG's lokaal uit te voeren?

Volgende gastsprekers zullen deelnemen:

  • Geert Lauwers SDG project manager at the Province of Antwerp
  • Nancy Matthys Flanders Chancellery & Foreign Office
  • Prof. Han Verschure KUL  and advisor of UN Habitat
  • Bart Somers Deputy Minister-President of the Government of Flanders
  • Wim Dries Mayor City of Genk and Chairman VVSG

Moderator: Peter Wollaert, UNITAR Fellow & managing director CIFAL Flanders.

Het webinar verloopt in het Nederlands. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Wanneer? dinsdag 21 september 2021 - 09u00-12u00
Waar? Online
Deelname

Gratis.

Inschrijven?

Via deze link

 

 

 

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.