Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

De Vlaamse Regering wil 48 doelstellingen realiseren tegen 2030. Deze zijn opgenomen in "Vizier 2030". Hiermee geeft de regering invulling aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid.

De Vlaamse Regering hechtte op 5 april 2019 haar goedkeuring aan de visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen' zonder dat dit voorstel een financieel of budgettair engagement inhoudt.

Over dit besluit werd het advies ingewonnen van de SERV, de MiNa-Raad, de Vlaamse Woonraad, de SARO, de MORA, de SAR WGG, de SALV, de VLOR, de SAR CJSM en de VVSG.

Context

In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 verschenen twee belangrijke teksten die de Vlaamse blik op de toekomst richtten: de VN-resolutie Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ en Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.

Om uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten tekent de VN-resolutie een 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (2030-ADO) uit. De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) verwoorden de ambities van de 2030-ADO. Ze zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en ecologische dimensies) en vormen als het ware een geïntegreerd, ondeelbaar en universeel actieplan voor vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. De 2030-ADO roept de lidstaten op om de SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid.

Met Visie 2050 richt de Vlaamse Regering de blik resoluut op de toekomst en toont ze het Vlaanderen dat we wensen in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.’ Om deze ambitie te bereiken, bepaalde de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten.

In Visie 2050 onderschrijft de Vlaamse Regering ook expliciet de SDG’s en vormt duurzaamheid het leidend principe.

Een Vlaams 2030-doelstellingenkader

De Verenigde Naties roepen de lidstaten op om de SDG’s te implementeren. Met de opmaak van een 2030-doelstellingenkader komt Vlaanderen tegemoet aan deze oproep en zet het tevens stappen in de richting van het Vlaanderen dat het in 2050 wenst.

Om dit kader nauw te laten aansluiten bij Visie 2050 volgt het 2030-doelstellingenkader de volgende indeling: voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap. De thema’s die Visie 2050 onderscheidt, zijn ook terug te vinden in de SDG’s en hebben in belangrijke mate ook een vertaling gevonden in de zeven transitieprioriteiten. Deze transitieprioriteiten beschouwt de Vlaamse Regering als versnellers in de realisatie van de 2050-ambitie en zullen uiteraard ook bijdragen tot de realisatie van de 2030-ADO.

Het 2030-doelstellingenkader bestaat uit 48 doelstellingen vertrekkend van de 17 SDG’s, met 2030 als horizon en de focus op Vlaanderen. Tal van doelstellingen uit de 2030-ADO worden echter gevat in sectorale langetermijnbeleidsplannen in opmaak, bijvoorbeeld het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Energie- en Klimaatplan 2021-2030, het Mobiliteitsplan, het Luchtplan en het Woonbeleidsplan. Deze plannen volgen verder hun eigen totstandkomingstraject en na goedkeuring zullen de 2030-doelstellingen hieruit integraal deel uitmaken van het 2030-doelstellingenkader.

Om  de realisatie van de 2030-doelstellingen te concretiseren en meetbaar te maken, zijn specifieke indicatoren uitgewerkt.

Meer info:

pdf bestandVisienota_Vizier_2030_VR201905.pdf (505 kB)

pdf bestandIndicatoren_Vizier2030_VR20190504DOC.0431 .pdf (624 kB)

pdf bestandNota_Vlaamse_Regering_Vizier2030_VR20190504DOC.0431.pdf (543 kB)

 

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

03 december 2019. Lezing door Dr. Jan Vandemoortele 'The Sustainable Development Goals of the UN: Mission Impossible?'

Het tempo waarmee we richting de SDG's evalueren is momenteel veel te traag, waardoor we ze wellicht tegen 2030 niet behaald zullen zien. Bovendien lijkt de tekortkoming groter te zullen zijn dan het geval was met de milleniumdoelstellingen. Wat zijn de oorzaken van deze trends? Is het de ongelijkheid?

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve