VDAB zorgt voor nieuwe generatie groene werknemers

Iedereen kent de VDAB als dienst om werkzoekenden aan een baan te helpen. Weinigen weten dat de Vlaamse overheidsinstantie ook een voortrekkersrol speelt op het vlak van duurzaam ondernemen. De VDAB gaat zo efficiënt mogelijk om met energie, water, materialen en grondstoffen. Dat zorgt voor een daling van de werkingskosten, een beter milieu en een nieuwe generatie ‘groene’ werknemers op de arbeidsmarkt.

15 procent minder energie

De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet bij de VDAB. Sinds 2004 is het energieverbruik met 15 procent gedaald, terwijl het volume van de kantoren en opleidingsruimtes met meer dan 5 procent is toegenomen. De winst op het vlak van brandstofverbruik is vooral te danken aan zuiniger verwarmingsinstallaties.

13.000 zonnepanelen

Het elektriciteitsverbruik is afgenomen door gloeilampen te vervangen met spaarlampen en het verbruik van energieverslinders zoals koelkasten en diepvriezers te verminderen. In 2011 werden 22 daken van VDAB voorzien van bijna 13.000 zonnepanelen. Dit levert jaarlijks 2800 MWh groene stroom op, vergelijkbaar met het energieverbruik van zo’n 800 gezinnen. De VDAB heeft ook een eigen windmolenpark dat 3.000 MWh per jaar oplevert.

Printers en fietsen

VDAB trekt duurzaamheid door tot in de kleinste details. Er werd bezuinigd op het aantal printers. Het toiletpapier en de handdoekjes zijn van 100 procent recycleerbaar materiaal. Werknemers en cursisten worden aangespoord om met de fiets of het openbaar vervoer naar de VDAB te komen. Het dienstvervoer is daardoor met een derde verminderd, het aantal fietskilometers is verveelvoudigd.

VDAB voor Kenia

De VDAB is ook betrokken bij verschillende maatschappelijke acties. Zo engageerde de Vlaamse Arbeidsdienst zich vorig jaar voor 'Annick for Kenya' dat leidde tot de oprichting van een naaischool. Vier VDAB’ers trokken twee weken naar Kenia om hun kennis en ervaringen met de bevolking te delen. Er werd in de organisatie meer dan 2000 euro ingezameld.

CO2 uitstoot

De VDAB heeft zich geëngageerd om binnen vijf jaar de CO2 uitstoot te verlagen met twintig procent binnen haar transport en logistiek. Ze kregen daarvoor de Lean and Green award van Het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL). Maar iets beloven, is nog iets anders dan iets effectief doen. Nico Van Damme, strategisch accountmanager groene economie bij VDAB heeft ontdekt dat kleine inspanningen indrukwekkende resultaten kunnen opleveren.

Ecodriving en bandenspanning

Nico Van Damme: “Alle cursisten uit de VDAB-transportopleidingen krijgen een workshop eco-driving. Zo besparen we 8 tot 12 procent brandstof. We geven ook tips over defensief rijden. Als je minder moet remmen, moet je ook minder schakelen en weer optrekken. Dit is niet alleen veiliger, maar ook milieuvriendelijker. Daarnaast krijgen ook de banden van al onze voertuigen extra aandacht. Vanaf het moment dat de bandenspanning 0,5 bar te laag is, verbruik je al 2 tot 3 procent meer brandstof.”

De juiste materialen kiezen

Ook de hout- en bouwopleidingen van VDAB worden aangepakt. Samen met de sociale partners en de bouwsector werd een taskforce duurzaam bouwen opgericht, die werk maakt van een actieplan rond de 2020-doelstellingen voor de bouwsector. Een duurzame bouwwerf in Hamme moet als voorbeeld en inspiratie dienen. “Er is veel winst te boeken op het vlak van isolerende materialen. Maar ook het gebruik van het juiste gereedschap kan een groot verschil maken. Zo is er met een gespecialiseerde zaag een pak minder verspilling dan met een gewone zaag.”

Recyclage en brandstof

Strategisch accountmanager Nico Van Damme ziet nog veel mogelijkheden voor VDAB op het vlak van recyclage en groene voertuigtechnologie. “Hoe gaat de industrie evolueren? En welke brandstoffen zullen we in de toekomst gebruiken? We houden de vinger aan de pols, zodat onze opleidingen actueel blijven.”

Zichtbare pionier

Het loont dat de VDAB een pionier is op het vlak van duurzaam ondernemen. Er is geen enkele andere organisatie in Vlaanderen die met zoveel werknemers en bedrijven in contact komt. Het bereik is maximaal en de uitstraling is groot. “Wij leiden de werknemers van morgen op. Onze cursisten leren op een duurzame manier met materialen, grondstoffen, water en energie omgaan. Dat nemen ze ook mee naar de onderneming waar ze terechtkomen.”

Meer informatie over duurzaam ondernemen bij VDAB

Coördinatoren Ignace, Nico en Marie vertellen in onderstaand filmpje wat VDAB vandaag en in de toekomst doet rond duurzaamheid:

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.