Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Deze baanbrekende publicatie is een eerste praktische toolkit voor financiële instellingen om hun activiteiten te richten op de financiering van een duurzame blauwe economie.

De leidraad is ontworpen voor banken, verzekeraars en investeerders. Hij schetst hoe ecologische en sociale risico's en effecten kunnen worden beperkt en zelfs vermeden. Daarnaast belicht hij de kansen bij het verstrekken van kapitaal aan bedrijven of projecten binnen de blauwe economie.

Vijf belangrijke oceaansectoren worden verkend, gekozen vanwege hun gevestigde band met particuliere financiering: zeevruchten, scheepvaart, havens, kust- en zeetoerisme en hernieuwbare mariene energie, met name offshore wind.

De leidraad gaat vergezeld van een reeks gemakkelijk te volgen aanbevelingen over hoe de financiële activiteit in de oceaansector kan worden benaderd, zodat financiële besluitvormers onmiddellijk actie kunnen ondernemen.

Gecombineerd bieden leidraad en aanbevelingen een routekaart met een gedetailleerde uitsplitsing van de activiteiten die moeten worden gestimuleerd als beste praktijk, welke activiteiten moeten worden uitgedaagd en welke activiteiten volledig moeten worden vermeden vanwege hun schadelijke aard.

De publicatie is opgenomen op de website van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.