Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Deze baanbrekende publicatie is een eerste praktische toolkit voor financiële instellingen om hun activiteiten te richten op de financiering van een duurzame blauwe economie.

De leidraad is ontworpen voor banken, verzekeraars en investeerders. Hij schetst hoe ecologische en sociale risico's en effecten kunnen worden beperkt en zelfs vermeden. Daarnaast belicht hij de kansen bij het verstrekken van kapitaal aan bedrijven of projecten binnen de blauwe economie.

Vijf belangrijke oceaansectoren worden verkend, gekozen vanwege hun gevestigde band met particuliere financiering: zeevruchten, scheepvaart, havens, kust- en zeetoerisme en hernieuwbare mariene energie, met name offshore wind.

De leidraad gaat vergezeld van een reeks gemakkelijk te volgen aanbevelingen over hoe de financiële activiteit in de oceaansector kan worden benaderd, zodat financiële besluitvormers onmiddellijk actie kunnen ondernemen.

Gecombineerd bieden leidraad en aanbevelingen een routekaart met een gedetailleerde uitsplitsing van de activiteiten die moeten worden gestimuleerd als beste praktijk, welke activiteiten moeten worden uitgedaagd en welke activiteiten volledig moeten worden vermeden vanwege hun schadelijke aard.

De publicatie is opgenomen op de website van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.