Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Deze baanbrekende publicatie is een eerste praktische toolkit voor financiële instellingen om hun activiteiten te richten op de financiering van een duurzame blauwe economie.

De leidraad is ontworpen voor banken, verzekeraars en investeerders. Hij schetst hoe ecologische en sociale risico's en effecten kunnen worden beperkt en zelfs vermeden. Daarnaast belicht hij de kansen bij het verstrekken van kapitaal aan bedrijven of projecten binnen de blauwe economie.

Vijf belangrijke oceaansectoren worden verkend, gekozen vanwege hun gevestigde band met particuliere financiering: zeevruchten, scheepvaart, havens, kust- en zeetoerisme en hernieuwbare mariene energie, met name offshore wind.

De leidraad gaat vergezeld van een reeks gemakkelijk te volgen aanbevelingen over hoe de financiële activiteit in de oceaansector kan worden benaderd, zodat financiële besluitvormers onmiddellijk actie kunnen ondernemen.

Gecombineerd bieden leidraad en aanbevelingen een routekaart met een gedetailleerde uitsplitsing van de activiteiten die moeten worden gestimuleerd als beste praktijk, welke activiteiten moeten worden uitgedaagd en welke activiteiten volledig moeten worden vermeden vanwege hun schadelijke aard.

De publicatie is opgenomen op de website van het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.