Tien leefstaten in Gent

Dit jaar richten de bewoners van een tiental Gentse straten hun straat tijdelijk in als een leefstraat. Na de positieve ervaringen met de eerste twee Gentse leefstraten vorig jaar, stelden ook de bewoners uit andere Gentse straten zich kandidaat.

Experiment van 2 maand

Niet enkel het aantal straten is sterk gestegen, ook de periode van het experiment is verlengd tot twee maanden. De bewoners van de leefstraten experimenteren met duurzame mobiliteitsvormen en hun droom-straatinrichting. Door de geparkeerde auto naar de buurtparking te verplaatsen, komt er meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven.

Oproep sociale innovatie

Het initiatief voor dit leefstraatexperiment ligt bij de vrijwilligers uit het ‘Fiets van Troje-netwerk’ en de bewoners van de leefstraten. Ook de Stad Gent was vanaf de start nauw betrokken. Het experiment wordt mede gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de oproep sociale innovatie.

Fiets van Troje

De leefstraten kaderen binnen de ambitie om Gent klimaatneutraal te maken tegen 2050 en de zoektocht naar een vernieuwde insteek voor het mobiliteitsplan. De stad bracht koplopers uit de mobiliteitswereld, bewonersgroepen en bedrijfsleven bij elkaar. De bevindingen van die groep werden gebundeld in een toekomstagenda voor duurzame mobiliteit in Gent en omgeving, getiteld ‘De fiets van Troje’. 

Parklets

Dit jaar zullen voor het eerst zogeheten ‘parklets’ verschijnen in de 10 leefstraten. Een parklet is een creatieve uitbreiding van het voetpad en neemt de ruimte in van één of meerdere parkeerplaatsen. Fiets van Troje organiseerde een workshop voor de bouw van de eerste Gentse parklets. Heel wat Gentenaars zakten af om de handen uit de mouwen te steken. Momenteel bestaat er nog geen wettelijk kader voor het plaatsen en gebruiken van parklets, maar dankzij het leefstraat-project zullen de komende maanden alvast enkele straten in Gent met het concept kunnen experimenteren.

Keuzes maken

Met het experiment van de leefstraten daagt de Fiets van Troje ook het stadsbestuur uit om keuzes te maken in functies van leefbare straten en duurzame mobiliteit. Schepen Filip Watteeuw: “De leefstraten nodigen de bewoners uit om duurzamere mobiliteitsoplossingen uit te proberen, maar als stadsbestuur leren we er ook heel wat uit. We moeten dringend nadenken over hoe we het parkeren in de toekomst nog gaan verzoenen met leefbare straten, rekening houdend met de beperkte plaats in onze stad. Buurtparkings kunnen een deel van de oplossing bieden, waardoor we onze Gentse straten terug aangenamer en groener kunnen maken.”

Meer informatie

“Leefstraat 2.0” is een initiatief van Fiets van Troje, in samenwerking met de Stad Gent en VITO (Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek) en met steun van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (in het kader van de oproep Sociale Innovatie).

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.