Socio-cultureel

Nieuws

Vlamingen meer bekommerd om het milieu

Onderzoek naar consumentengedrag van het Departement Omgeving

Lancering van Koers Futuur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor gemeentes

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

Change the world, city by city

Duurzaamheidsexperten lanceren actiegericht boek

Doe mee aan de week van de duurzame gemeente

Lokale helden voor globale doelen

Realiseer met steun een klimaatrobuust dak

Stad Antwerpen steunt experimenten die biodiversiteit kunnen vergroten op daken

Open Brief aan de Rode Duivels

De Schone Kleren Campagne is teleurgesteld

Toenemende interesse voor sociale energielening

De leningen worden terugbetaald met de besparing op de energiefactuur

Verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen

Aan de slag met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst

Future Forward Summit

Call for proposals on Sustainable Higher Education

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

Hoe kan je de SDG's integreren in de strategie en activiteiten van je organisatie?

Gent opnieuw genomineerd als groenste stad van Europa

Mag Gent zich straks de Groene Hoofdstad van Europa noemen?

ING Fonds, voor een meer circulaire economie

Ondersteuning voor circulaire economieprojecten van vzw's, coöperaties, kleine ondernemingen en burgers.

Belgische interministeriële conferentie over SDG's

Een pleidooi voor extra mobilisatie en concrete acties

Hoe ver staat België met het behalen van de SDG's?

Een studie van het FIDO over de uitdagingen, de evolutie en de werkpunten

SDG's: een opportuniteit van 12000 miljard dollar

Het VBO wijst bedrijven op de commerciële mogelijkheden

Vlaming ligt wakker van verkeersveiligheid en zwerfvuil

De resultaten van de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven

Antwerpen, Stad van Stromen

Onderzoek naar de mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad

Welkom in Betergem 2038

Workshops on tour

Subsidie van Provincie Antwerpen voor SDG-projecten

Voor projecten rond sensibilisering en participatie

Verdeling van voedselhulp tegen armoede

De Nationale Loterij is op zoek naar projecten om te steunen

Samenwerking tussen reguliere en sociale economie

Subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Praktijkgids sociaal aankopen voor lokale besturen

Lokaal bestuur? Zo koop je sociaal!

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Agenda

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

11 oktober: Studiedag over Ruimtelijke klimaatgevolgen

De steden en gemeenten zijn aan zet

04 december: Fix the mix

Gemengd verkeer, een essentieel onderdeel van sterk fietsbeleid

24 -30 september: FietsTelweek

Informatie verzamelen over het fietsgedrag van de Vlamingen

25 juni: Zijn de SDG's een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel

20 september: Studiedag gezonde publieke ruimte

Hoe kan je met publieke ruimte de gezondheid van burgers te verbeteren?

16 - 22 september: Week van de Mobiliteit

Een campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik

18 - 25 september: De Week van de Duurzame Gemeente

Lokale helden voor globale doelen