Mobiliteit

Nieuws

Change the world, city by city

Duurzaamheidsexperten lanceren actiegericht boek

Verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen

Aan de slag met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

Hoe kan je de SDG's integreren in de strategie en activiteiten van je organisatie?

Gent opnieuw genomineerd als groenste stad van Europa

Mag Gent zich straks de Groene Hoofdstad van Europa noemen?

Belgische interministeriële conferentie over SDG's

Een pleidooi voor extra mobilisatie en concrete acties

Hoe ver staat België met het behalen van de SDG's?

Een studie van het FIDO over de uitdagingen, de evolutie en de werkpunten

SDG's: een opportuniteit van 12000 miljard dollar

Het VBO wijst bedrijven op de commerciële mogelijkheden

Vlaming ligt wakker van verkeersveiligheid en zwerfvuil

De resultaten van de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor

Gezondere burgers in voetgangersvriendelijke steden

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek

Welkom in Betergem 2038

Workshops on tour

Nieuwe premie voor elektrische scooters en moto's

De Vlaamse overheid roept een nieuwe mobiliteitspremie in het leven.

SDG-opleidingen in de Vlaamse provincies

Iedereen aan de slag met de Sustainable Development Goals

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden

50 ways to leave your car

Een nieuw boek over duurzame alternatieven voor de auto

Resultaten burgerbevraging Energiepact online

80 procent kiest voor hernieuwbare energie

Software voor lage-emissiezone in Antwerpen valt in de prijzen

Innovatief project is winnaar van de e-gov Awards

Europese steun voor grensoverschrijdende infrastructuur

Groot investeringsproject om milieuvriendelijke mobiliteit te verbeteren in Vlaanderen, Brussel en Nederland

Vanaf 2018 financiële stimulans voor milieuvriendelijker asfalt

Met het 'groene' asfalt wordt een CO2-reductie van 33 procent gerealiseerd

Onderzoek naar betere voorrangsregels voor fietsers

Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken?

Agenda

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel

20 september: Studiedag gezonde publieke ruimte

Hoe kan je met publieke ruimte de gezondheid van burgers te verbeteren?

16 - 22 september: Week van de Mobiliteit

Een campagne voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik