Institutioneel

Nieuws

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Raamcontract verduurzamen eigen werking overheidsentiteiten

Ondersteuning op maat bij het integreren van duurzaamheid in de eigen werking

10 maatregelen voor duurzamere producten

Hoe de overheid de circulaire economie kan aanzwengelen

24 voorstellen voor inclusieve klimaatacties

VVSG roept overheden op om samen lokale actie te bevorderen

Lokale helden voor globale doelen: doe mee!

Nieuwe Week van de Duurzame Gemeente

Naar een gemeenschappelijk voedselbeleid?

Hoe beleidsdomeinen elkaar kunnen versterken i.p.v. tegenwerken

Week van de duurzame gemeente 2018

Lokale helden voor globale doelen

Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

De Vlaamse Regering wil 48 doelstellingen realiseren tegen 2030

SDG Manual & Vision 2050

A long term strategy for Flanders

Levend Netwerk wint publieksprijs Mijn Groen Idee

Naar aanleiding van de dag van het park, reikte het Agentschap Natuur en Bos de publieksprijs van de wedstrijd 'Mijn Groen Idee' uit aan Levend Netwerk.

Vlaamse regering duidt trekkers voor Visie 2050 aan

Zeven prioriteiten voor transitie

België haalt 32ste plaats in Global Gender Gap Index

Nood aan meer vrouw in politiek en op arbeidsmarkt

9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Fossiele brandstoffen uitfaseren, zonne-energie versnellen

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Milieuverkenning 2018 pleit voor systeembenadering

Oplossingenmix voor energie, mobiliteit en landbouw

Klimaatbeleid voor dummies: 10 tips van een lokaal bestuur

Tien tips voor de Vlaamse overheid opdat lokale besturen de klimaatdoelstellingen kunnen halen.

De Green Deal Circulair Bouwen is een feit

Niet minder dan 239 actoren uit en rond de bouwsector ondertekenden de Green Deal Circulair Bouwen.

GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Wegwijs en ondersteuning voor duurzame bouwprojecten

Slimme stadsplanning voor betere luchtkwaliteit en gezondheid

Hoe een combinatie van investeringen en beleidsmaatregelen dubbele winst oplevert

Geld beleggen? Versterk je duurzaam beleid!

Beleggingen als hefboom voor een toekomstgericht beleid

Het MEMOrandum van Taxistop

Eind januari stelde Taxistop haar MEMOrandum voor met beleidsaanbevelingen voor de regionale en federale verkiezingen van mei 2019.

Ding mee naar de Procura+ Awards 2019

De Procura+ Awards 2019 focussen op overheidsopdrachten die gegund zijn tussen 31 maart 2017 en 31 maart 2019.

Landbouwparken: ruimte voor multifunctionele landbouw

Hoe voedselproductie kan samengaan met educatie, zorg en recreatie

Subsidie van Provincie Antwerpen voor SDG-projecten

Voor projecten rond sensibilisering en participatie

Wie worden de nieuwe SDG-voices voor 2019?

25.000 euro voor organisaties, bedrijven of verenigingen die SDGs helpen realiseren

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten

UN World Public Sector Report 2018

Lunchseminarie met David Le Blanc

Halen we de SDG's tegen 2030?

Verontrustend voortgangsrapport trekt aan de alarmbel

Grootste beuken ter wereld in het Zoniënwoud

INBO-onderzoek naar woudreuzen

15.000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent

Volvo bouwt samen met Eneco aan duurzame toekomst

Agenda

18 tot 25 september: Week van de Duurzame Gemeente

Zet als gemeente je lokale duurzame helden in de kijker!

23 mei: Forum Voedselverlies

Voedselverliezen in huishoudens: inzichten en tips

4 april: Studiedag 360° Circulaire economie

Vlaamse regelgeving vanuit praktisch-juridisch oogpunt

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

06 december: Woondag

Hoe teken je een warmhartig woonbeleid uit?

08 november: Inspiratiedag Groene Warmte

Voor ambtenaren die aan de slag willen met groene warmte

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

04 december: Fix the mix

Gemengd verkeer, een essentieel onderdeel van sterk fietsbeleid

25 juni: Zijn de SDG's een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

01 februari: De lokale vertaling van de SDG's

Terugkoppeling piloottraject

De Vlaamse overheid wil als werkgever en marktspeler het goede voorbeeld geven, Tegen 2020 hopen we 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Hoe we deze ambitieuze doelstelling uitvoeren, leest u in het Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten.