Institutioneel

Nieuws

Vlamingen meer bekommerd om het milieu

Onderzoek naar consumentengedrag van het Departement Omgeving

Stem op jouw favoriete stroomversneller

Maak een lokaal energieproject mogelijk

Lancering van Koers Futuur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor gemeentes

Vlaanderen kiest voor City of Things

21 smart-cityprojecten uit de startblokken

Nieuwe ISO 50001 voor energie

Een prominente rol voor topmanagement

Naar een robuust watersysteem Visie 2050

AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en Vlakwa lanceren memorandum

Energiebesparend pioniersproject bij Antwerpse verzekeringsmakelaar

De eerste KMO die gebruikmaakt van een ESCO-contract

Betonrapport Vlaamse steden en gemeenten

Goeie punten voor Natuurpunt

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

Europees project WOW! van start

Rioolwater is waardevol

SDG Manual & Vision 2050

A long term strategy for Flanders

Change the world, city by city

Duurzaamheidsexperten lanceren actiegericht boek

Antwerpen werkt aan de toekomst voor duurzame chemie

Lancering van BlueChem en Blue_App

Iedereen woont graag in een propere buurt

Zomercampagne met posters van Mooimakers

Doe mee aan de week van de duurzame gemeente

Lokale helden voor globale doelen

Smart Cities Barometer

Hoe slim zijn de Belgische steden?

Kunnen de SDG's voor een beleidsverandering zorgen in ons land?

Een studie van de FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

Realiseer met steun een klimaatrobuust dak

Stad Antwerpen steunt experimenten die biodiversiteit kunnen vergroten op daken

Kleine en middelgrote windmolens krijgen investeringssteun

Voor KMO's, landbouwbedrijven en ziekenhuizen die hun eigen groene stroom willen produceren

Wie zijn onze Koplopers?

Een nieuw magazine over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verankering van de internationale ontwikkelingsagenda in Vlaanderen

Aan de slag met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in Vlaanderen

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

Wolhandkrabben lopen in de val van de VMM

Vlaamse milieumaatschappij is succesvol in de strijd tegen invasieve exoot

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni

Gezocht: leegstaande gebouwen

Circulaire gemeente voor de toekomst

Open Call Circulaire Economie 2018

Ondersteuning voor innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten

SDG Barometer Belgium 2018

Doe mee aan het eerste onderzoek

SDG's integreren in een partijprogramma

​In het kader van het SDG-piloottraject met 50 Vlaamse steden en gemeenten werkt de VVSG met een diverse groep van lokale politici.

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

Hoe kan je de SDG's integreren in de strategie en activiteiten van je organisatie?

Lokale besturen voor eerlijke aankopen

Een praktische toolbox van de VVSG en Stad Gent

Het circulaire potentieel van luiers en incontinentiemateriaal

OVAM liet de mogelijkheden in kaart brengen

735.400 euro Vlaamse steun voor energie-onderzoek in Oostende

Blue Accelerator: onderzoek naar wind-, golf- en getijdenenergie

Agenda

23 oktober: SDG Forum

SDG's van, voor en door iedereen

13 november: Commons Inspiratiedag

Door auto’s, woningen, kantoren, geld, tijd, kennis, grond … te gaan delen, kan schaarste overwonnen worden.

11 oktober: Studiedag over Ruimtelijke klimaatgevolgen

De steden en gemeenten zijn aan zet

04 december: Fix the mix

Gemengd verkeer, een essentieel onderdeel van sterk fietsbeleid

10 - 11 oktober: Cycle Highway Academy

Plan, design & build your cycle highway

24 -30 september: FietsTelweek

Informatie verzamelen over het fietsgedrag van de Vlamingen

05 oktober: Wat is de definitie van groen?

FRDO-seminarie over de financiering van de transitie in België

25 juni: Zijn de SDG's een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel

20 september: Studiedag gezonde publieke ruimte

Hoe kan je met publieke ruimte de gezondheid van burgers te verbeteren?

18 - 25 september: De Week van de Duurzame Gemeente

Lokale helden voor globale doelen

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

01 februari: De lokale vertaling van de SDG's

Terugkoppeling piloottraject

De Vlaamse overheid wil als werkgever en marktspeler het goede voorbeeld geven, Tegen 2020 hopen we 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Hoe we deze ambitieuze doelstelling uitvoeren, leest u in het Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten.