The European SDG Summit

In het licht van een klimaatcrisis en een verzwakte sociale cohesie roept de Europese SDG-top 2021 van CSR Europe op tot hernieuwde ambitie, leiderschap en collectieve actie om een ​​welvarende en inclusieve samenleving op te bouwen en tegelijkertijd de dubbele - groene en digitale - transitie na te streven in de aanloop naar de VN-COP 26.

Het evenement, dat online plaatsvindt van 11 tot 14 oktober, zal meer dan 5.000 koplopers op het vlak van duurzaamheid samenbrengen. In 30 virtuele sessies wisselen ze hun praktische bijdragen aan de Europese Green Deal uit.

European Sustainable Industry Barometer

Hoogtepunt van het evenement is de lancering van de allereerste European Sustainable Industry Barometer tijdens de plenaire opening op 11 oktober.

De Barometer, ontwikkeld door CSR Europe in samenwerking met V.E, onderdeel van Moody's ESG Solutions, levert gegevens over de MVO-prestaties en het duurzaamheidsniveau en de volwassenheid van Europese industriesectoren en federaties. Hij toont de geboekte vooruitgang en duidt aan waar verdere actie dringend nodig is.

Een gedetailleerde presentatie van de belangrijkste bevindingen zal worden gegeven op het Europese SDG-rondetafelgesprek "The State of the Union on Sustainable Industry" op 11 oktober met Debora Revoltella, hoofdeconoom en directeur van de economische afdeling van de Europese Investeringsbank.

Over het programma

De top wordt georganiseerd in samenwerking met het netwerk van 100+ organisaties van CSR Europe en omvat vier plenaire vergaderingen:

  • Voor klimaatactie en een rechtvaardige transitie (11 oktober, 11:30-13:00 CET) – met Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Ilham Kadri, CEO Solvay en vicevoorzitter van CEFIC.
  • Financing the Future (12 oktober, 11:30-13:00 CET) - met Mairead McGuinness, Europees commissaris voor Financiële Zaken, en Thomas Lesueur, commissaris-generaal voor duurzame ontwikkeling van het Franse ministerie voor de ecologische transitie.
  • Toekomstbestendig en inclusief werk creëren (13 oktober, 11:30-13:00 CET) – Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werk en Sociale Rechten.
  • Veerkrachtige en inclusieve toeleveringsketens (14 oktober, 11:30-13:00 CET) - Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, en Kerstin Jorna, directeur-generaal van DG GROW, Europese Commissie.

Meer informatie

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.