Team & Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

Team DO

Ilse Dries

 • Coördineren opmaak transversale beleidsnota (een langetermijnstrategie voor Vlaanderen).
 • Adviseren van nieuwe transitieprocessen en coördineren van het leernetwerk transities, opvolgen bestaande transitieprocessen. 
 • Coördineren van het duurzaamheidsbeleid van de Vlaamse overheid via de Vlaamse werkgroep duurzame ontwikkeling en andere Vlaamse netwerken. 
 • Specialisatie: transitieaanpak, groepscoaching, leernetwerken, Theory U, Art of hosting.
ilsedries

Filip François

 • Werkt rond duurzaam wonen en bouwen. 
 • Expertise: Energie, financiering, complementaire munten, instrumenten duurzaam bouwen.
Filip-Francois

Stijn Saelens

 • Coördinator Transitie Duurzaam wonen en bouwen.
 • Secretaris Vlaams Bouwoverlegcomité.
 • Expertise: Duurzaam wonen en bouwen.
stijnsaelens

Frederik Claerbout

 • Coördinatie beleid overheidsopdrachten Vlaamse overheid. 
 • Voorzitterschap Task Force duurzame en innovatieve overheidsopdrachten. 
 • Vertegenwoordiger in Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten. 
 • Expert duurzame overheidsopdrachten voor Vlaanderen in GPP Advisory Group (Europese Commissie)
Frederik

Nancy Matthys

 • Algemene werking van Team DO
 • Ondersteuning WGDO-implementatie
 • Ondersteuning expertisecentrum DO
nancy

Maarten Van Leest

 • Duurzaam Bouwen en Wonen
 • Coördinatie van de provinciale steunpunten
 • Duurzame Wijken
 • CoorDuWoBo
maartenvanleest

Ine Baetens

 • Deelname aan en voorzitten van de technische werkgroepen van de interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling (IMCDO)
 • Opvolgen nationale strategie duurzame ontwikkeling
Ine Baetens
   

 

WGDO

Kanselarij en Bestuur

Ilse Dries

Inge Delvaux

Nancy Matthys

Ingvar Van Haelst

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Maya Callewaert

Filip Libin

Karolien Haepers

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Anne Van Der Gucht

Leefmilieu, Natuur en Energie

Jürgen Loones

Jeroen Cockx

Matthias De Moor

Griet Verbeke

Griet Verstraeten

Internationaal Vlaanderen 

Francis Baert

Griet Geudens

Sander Spanoghe

Jan Van Den Einde

Landbouw en Visserij

Dirk Van Gijseghem

Dirk Vervloet

Financiën en Begroting

Lucas Huybrechts 

Manuela Vervoort

Mobiliteit en Openbare Werken

Marleen Govaerts

Greet Aelter

Onderwijs en Vorming

Carl Koninckx 

Ann Dejaeghere

Economie, Wetenschap en Innovatie

Mieke Houwen

Werk en Sociale Economie

Jos Raymenants

Willem De Klerck

Gert Van Eeckhout

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Katrien Debeuckelaere

Katia De Bock