Subsidies voor 8 kindvriendelijke stadsprojecten

8 verenigingen uit Mechelen, Kortrijk, Gent, Antwerpen en Leuven ontvangen een subsidie voor de realisatie van een kindvriendelijk stadsproject. Ze ontvingen allemaal 29.950 euro ondersteuning voor hun werking. Thuis in de Stad zette ze voor ons allemaal op een rijtje. Het gaat om:

 

 

Fietsproject Mechelen Zuid, Vzw Kinder- en Tienerwerking Mechelen

Het Fietsproject Mechelen-Zuid wil maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren volop laten deelnemen aan het ruime en diverse aanbod in vrijetijdsparticipatie (sport, recreatie, cultuur, …) waar Mechelen rijk aan is. Een gebrek aan mobiliteit is voor vele jongeren en kinderen uit Mechelen-Zuid echter een belemmering om daaraan deel te nemen. Jeugdwerkingen en buurtbewoners krijgen daarom fietsen ter beschikking. De kinderen en jongeren krijgen tegelijk cursussen rond fietsveiligheid en onderhoud en herstelling van fietsen. Op die manier wordt de fiets ook als het evidente vervoersmiddel voor kinderen en jongeren geïntroduceerd.

Leefstraat 3.0, voor en door kinderen, Vehikel2017

Vanuit het concept van de leefstraat werd in Gent in 2013 en 2014 een eerste keer op kleine schaal geëxperimenteerd met straatinrichtingen die echt kindvriendelijk zijn. In Leefstraat 3.0- voor en door kinderen, willen de initiatiefnemers doorgaan op dit kindvriendelijke toekomstbeeld en verder werken aan een beleidsomslag bij het echt (herin)richtingen van straten. Ze gaan hiervoor op zoek naar extra (types van) straten die hierrond willen experimenteren om zo een verbeterspoor voor het leefstraat-experiment uit te werken. Het project wil ook de theorie van het speelweefsel naar de praktijk omzetten en een eerste keer experimenteren met tijdelijke netwerken van leefstraten / veilige verbindingen of aansluitingen tussen leefstraten en centrale ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. Door daarnaast te experimenteren met een directe manier van inspraak, kunnen ook nieuwe vormen van beleidsontwikkeling met en door kinderen uitgewerkt worden.

Groene plek in de stad, vzw Leren Ondernemen

Leren Ondernemen start met een tijdelijke invulling van een stukje braakliggende grond van waar later het Sluispark in Leuven komt. Kinderen en jongeren in armoede kunnen er experimenteren met buurtmoestuineren, speelgroene creatieve elementen, ontmoetingsplekken, sociaal-artistieke invullingen en zoveel meer. Met die tijdelijke invulling ijvert Leren Ondernemen voor een multifunctionele inrichting van het Sluispark die kindvriendelijk is en creativiteit toelaat.

Jong Kortrijk spreekt - KBK Basisschool Sint-Jozef VZW

Via een sterk participatief traject, waarvan de methodiek ‘budget games’ de ruggengraat vormt, zal het kinderwijkparlement van de Sint-Janswijk kindgerichte ingrepen realiseren in de buurt. Het streefdoel van het project is dat kinderen zelf beslissen over een aantal investeringen in de wijk. Met dit project wil de buurt zich profileren als kindvriendelijke woonomgeving en KBK Basisschool Sint-Jozef VZW jonge gezinnen stimuleren om in de wijk (V-Tex) te komen wonen. Daarnaast draagt het project bij tot het mondiger maken van kinderen in de stad. Het concept van ‘budget games’ wordt omgezet naar een kindgerichte inspraakmethodiek.

Kinderen maken onze stad van morgen, Antwerpen aan 't woord VZW

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de visie, talenten, kennis en vaardigheden van jongeren en kinderen volwaardig, respectvol en evenwaardig worden beschouwd in beleidsontwikkeling, -monitoring, -uitvoering en –evaluatie? Antwerpen aan ’t woord wil daartoe:

  • hoogstaande jongerenparticipatietrajecten in Antwerpen stimuleren
  • 2 concrete kinderhotspots veiliger en kindvriendelijker maken (omgeving Park Spoor Noord en Frederik van Eedenplein)
  • vernieuwende methodieken en interventies ontwikkelen, produceren en implementeren om de stem en kansen van kinderen luider te laten doorklinken in beleidscontexten.

Klimaatambassadeurs, Leuven Klimaatneutraal 2030

Dit project wil jongeren specifiek betrekken bij de stedelijke duurzaamheidsproblematiek en wil het op termijn nog aantrekkelijker maken om jong te zijn in de stad. Op korte termijn voelen jongeren dat ze betrokken worden in het verhaal, dat ze een stem hebben en meetellen. Op langere termijn kunnen ze zich installeren als een belangrijke partner in het Leuven Klimaatneutraal 2030-debat. De kracht van jongeren wordt getoond, ze tonen creatieve, innovatieve recepten en oplossingen voor Leuven Klimaatneutraal 2030.

Museumspeelstraat!- Huis van het kind Leuven vzw

Huis van het Kind Leuven is een plek waar een gezinsondersteunend aanbod gebundeld wordt met o.a. een laagdrempelige open speelruimte waar jonge kinderen (0 tot 4 jaar) en hun opvoeders in aanwezigheid van één of meerdere medewerkers enkele uurtjes samen kunnen doorbrengen. Ouders vinden er de ruimte om tot rust te komen, andere opvoeders te ontmoeten en ervaringen te delen. Het jonge kind wordt er uitgenodigd om te spelen, in contact te treden met andere kinderen en kan er sociale ervaringen opdoen.
Met Museumspeelstraat! wil de organisatie buitenruimtes van de Savoyestraat en de M-tuin kindvriendelijk inrichten tot een interactieve en creatieve speelplek, waar kinderen in een veilige en stimulerende omgeving, zelfstandig kunnen spelen.

Wilde mannen, woeste wijven, Bougie vzw

Het project ‘WildeMannenWoesteWijven’ wordt een traject waarbij kinderen betrokken worden bij het nadenken over de inrichting en invulling van hun stad. Het traject bestaat uit 3 onderdelen:
- Een aanlooptraject waarbij met tal van Gentse (lagere) scholen gewerkt wordt rond 7 uitdagingen
- een culminatiemoment in de vorm van een cultureel stadsfestival en
- een vervolgtraject waarbij het verzamelde materiaal wordt verwerkt en geconsolideerd.

Dit overzicht werd gemaakt door de redactie van Thuis in de Stad.
 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.