Sub-nationaal?

  • 16 juli 2018

Ik heb hier een kleine identiteitscrisis doorgemaakt. Vlaanderen is een regio, de Vlaamse overheid een regionale overheid. In VN- termen is dat een sub-nationale overheid. Regio’s zijn verzamelingen van landen. Dus ik voer al jaren strijd op het internationale toneel om subnationale overheden te erkennen in de VN- teksten.

 

In de tekst die samen met de SDG’s werd goedgekeurd en de SDG’s zelf worden de subnationale overheden verbazingwekkend sterk meegenomen in het verhaal. In het programma van het HLPF zijn de subnationale overheden bijzonder goed vertegenwoordigd. Er is zelfs een parallel ‘high level’ forum voor lokale en regionale overheden waar ipv nationale ministers lokale en regionale beroemdheden deelnemen, zoals de burgemeesters van grootsteden zoals Madrid, Bonn, Parana, Santiago, San José enz.
Vlaanderen neemt, samen met de VVSG, deel aan een project van de OESO dat regionale en lokale overheden wil ondersteunen bij de implementatie van de SDGs. Ik heb de eer om Vlaanderen te vertegenwoordigen bij het evenement over dit project, met in het publiek indrukwekkend volk van organisaties zoals UNDESAUNDPUNHabitatthe Global Compact enz.

 

Tijdens de presentatie en de discussie wordt het mij steeds meer duidelijk op welke manier Vlaanderen anders is dan andere regio’s omwille van onze federale structuur. Een collega van departement CJM wees mij er voor het eerst op dat Vlaanderen geen subnationale overheid kan zijn omdat ze niet ‘onder’ een ander bestuur valt. “Wat zijn we dan wel op het internationaal toneel?” vraag ik mij dan af. “Hoe kunnen we ons profileren?” Een complex verhaal wordt nog complexer. Hier moet ik mij zeker in verdiepen. Misschien kan de OESO wel raad bieden. Zoals Robin Ogilvy, vertegenwoordiger OESO aan de VN, zegt: “You can see us as a policy bank. We don’t give loans and we don’t charge interest, we try to harnass the policy power to implement the SDG’s”.