Stroomversnellers gaan voor zonne-energie

Het Vlaams Energieagentschap en minister van Energie Bart Tommelein pakken uit met de campagne ‘Stroomversneller’. Met een eerste uitdaging ‘Leg zonnepanelen op het dak van een ander’ roepen ze iedereen op om via www.stroomversneller.be een groot dak te nomineren dat zonnepanelen verdient. Je kan op die website ook stemmen op de genomineerde daken. De daken met de meeste stemmen krijgen hulp van het Vlaams Energie Agentschap om een zonneproject te realiseren. 

Eind 2017 voerde onderzoeksbureau Indiville in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een onderzoek uit bij meer dan duizend Vlamingen. Daaruit blijkt dat 39% van de Vlamingen verschillende daken van bedrijven of organisaties kent in zijn of haar gemeente waar zonnepanelen op zouden kunnen worden geplaatst. Op de expliciete vraag ‘Zou u zelf een aandeel kopen in een energiecoöperatie indien er in uw buurt één wordt opgericht?’ antwoordde 41% positief. 

Deze cijfers tonen aan dat een groot deel van de Vlamingen gemotiveerd is om verder te kijken dan de eigen woning om stappen vooruit te zetten op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Burger als ‘stroomversneller’

Enerzijds zijn er heel wat Vlamingen die graag willen investeren in hernieuwbare energie, omdat ze zelf geen geschikt dak hebben of omdat ze op zoek zijn naar een mooi rendement voor hun spaargeld. Anderzijds zijn er een pak gebouwen met een enorm potentieel die vandaag onbenut blijven. De eerste uitdaging ‘Leg zonnepanelen op het dak van een ander’ in de campagne ‘Stroomversneller’ wil de missing link zijn tussen beide. Deze campagne past in het traject ‘Stroomversnelling’ van het Vlaams Energieagentschap en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om onze klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en daarna te realiseren. 

‘De burgers hebben de laatste twee jaren gretig zonnepanelen gelegd op hun eigen daken. Nu vragen we hun hulp om er samen voor te zorgen dat er ook grotere zonneprojecten bijkomen. We dagen iedereen uit om grote daken te nomineren die geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. De burger kan zo als ‘stroomversneller’ de omslag naar hernieuwbare energie een boost te geven’ zegt Bart Tommelein.

Via www.stroomversneller.be kan je een groot dak nomineren dat zonnepanelen verdient. Je kan op die website ook stemmen op de genomineerde daken. Per provincie krijgt het dak met de meeste stemmen hulp van het Vlaams Energie Agentschap om een zonneproject te realiseren. ‘We zullen de eigenaars zoveel mogelijk begeleiden. Ook voor de projecten die niet als winnaar uit de bus komen zijn er heel wat mogelijkheden’ zegt Administrateur-generaal van het VEA Luc Peeters.

Een zonneproject realiseren, hoeft immers niet enkel op de schouders van de gebouweigenaar te gebeuren. Steeds meer mensen slaan nu al de handen in elkaar om samen een groter zonneproject op poten te zetten, bijvoorbeeld via een coöperatieve vennootschap. Met een rendement dat vaak een pak hoger ligt dan een spaarboekje. ‘Participatie is volgens mij dé sleutel om de energieomslag te laten slagen. Door een dak te nomineren daag je de eigenaar van een gebouw uit en kan je misschien wel samen een mooi project verwezenlijken’ aldus Bart Tommelein. Voor wie het populairste dak in elke provincie nomineerde is er nog een mooie extra beloning: hij of zij wint een aandeel van 250 euro in een energiecoöperatie. 

30/01/2018

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.