Stillere wegen voor Vlaanderen

betonHet Agentschap Wegen en Verkeer experimenteert met nieuwe technieken voor stillere wegen in Vlaanderen. Ze zijn momenteel erg enthousiast over de 'Next Generation Concrete Surface (NGCS)', een nieuwe afwerkingstechniek voor betonnen wegverhardingen, overgewaaid uit de VS en ontwikkeld om het rolgeluid te verminderen.

Het NGCS bestaat uit een combinatie van langsgroeven (grooving) en diamantslijpen (grinding).  Er wordt een negatieve textuur geslepen met telkens 1 grove diepe groef (langsgroeven) en 4 fijne ondiepe groefjes (diamantslijpen). De techniek kan zowel op nieuwe als op bestaande betonoppervlakken toegepast worden.

profiel1profiel2

 

 

 

 

Het eerste Belgische proefvak, bestaande uit 2 verschillende profielen (zie foto's), is door het Agentschap Wegen en Verkeer in oktober 2015 aangelegd op de N44 in Maldegem op een bestaande chemisch uitgewassen platenbeton. 

Het effect meten

metingOm het effect van deze nieuwe techniek op het geluidsniveau te kennen zijn voor- en na aanleg rolgeluidsmetingen met de Close Proximity (CPX)-meetmethode uitgevoerd.

De Close-Proximity Methode (CPX) is een akoestische meetmethode waarbij het contactgeluid tussen band en wegoppervlak gemeten wordt door met een meetaanhangwagen over de weg te rijden. Het doel van de CPX-methode is om zowel de geluidsproductie als de homogeniteit van een wegverharding over een bepaald traject te evalueren.

Het rolgeluid van de referentiebanden wordt gemeten met microfoons die dicht bij de grond zijn gemonteerd in 2 akoestisch geïsoleerde omkastingen, gebouwd op een trailer chassis. Met deze meetaanhangwagen wordt over het wegvak gereden aan een referentiesnelheid van 50 of 80 km/uur. De metingen worden uitgevoerd bij droog weer. Als resultaat kan het geluidsniveau per 20 meter weglengte en het spectrum van de volledige weg weergegeven worden. 

Hoe fijner het profiel, hoe stiller de weg

Vlak na aanleg is het geluidsniveau voor personenwagens bij het eerste profiel met 6 decibels verminderd. Op het tweede, ruwere profiel is het rolgeluid met 2 decibels afgenomen. Eén jaar later bedraagt het verschil nog 4 decibels bij het eerste profiel terwijl de geluidsvermindering bij het tweede profiel stabiel blijft. Voor vrachtwagens blijft het rolgeluid praktisch hetzelfde t.o.v. bestaande wegverharding.  

Hoe fijner het profiel van de wegbedekking, hoe groter de geluidsvermindering dus. De negatieve textuur op de baan zorgt er voor dat de banden minder trillen en minder geluid afstralen. Door de aanwezigheid van de groeven kan de lucht ook veel makkelijker weg dan bij dichte verhardingen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft dankzij dit experiment ontdekt dat de NGCS een stille wegverharding is. Om zeker te zijn dat het ook een duurzame techniek is, zal dit proefvak de volgende jaren verder akoestisch opgevolgd worden.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.