Steun voor projecten die recyclage verbeteren

Er zijn subsidies beschikbaar voor gemeenten en intercommunales die de recyclagekansen van ons afval willen verhogen. Er is vanuit Fost Plus steun voor acties die de selectieve inzameling verbeteren en Vlaanderen Mooi biedt subsidies aan voor projecten tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Selectieve inzameling verbeteren

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. Het werkplan Halve Euro wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien door het kabinet van minister Schauvliege, de OVAM en Fost Plus. In 2018 wordt zo een portefeuille van 250.000 euro vrijgemaakt om Vlaamse gemeentes en intercommunales te ondersteunen in hun acties om de inzameling van het verpakkingsafval te verbeteren.

Welke projecten komen in aanmerking?

Zowel gemeentelijke besturen als intercommunales kunnen projecten indienen. Geschikte projecten zijn onder andere:

  • specifieke communicatie naar doelgroepen die de sorteerboodschap verduidelijken (bijvoorbeeld de aanstelling van een afvalsteward of het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen)
  • innovatieve inzamelsystemen die het inzamelresultaat verbeteren
  • oplossingen die de kwaliteit of hoeveelheid van de ingezamelde fractie verhogen
  • kwaliteitsopvolging en verbetering van selectieve inzameling op drukke plaatsen
  • de aanpak van moeilijke inzamelpunten

Intercommunale Incovo/Interza wil bijvoorbeeld de hoeveelheid en zuiverheid van het ingezamelde pmd verhogen door de controles door ophaalploegen te heroriënteren. De ophaalploegen focussen voortaan niet meer op individuele woningen, maar op inzamelplaatsen met grotere verontreinigingen van meer dan 15 procent residu. Een afvalsteward zal daar mensen coachen en sensibiliseren. Stickers die foute sortering aangeven, worden niet meer gebruikt. Daarnaast werkt de intercommunale aan een project om collectieve pmd-inzamelingen (scholen, sporthallen, gemeentelijke administraties) via een geïntegreerde aanpak effectiever te maken.

Hoe verloopt de procedure?

Je kunt het hele jaar projectsteun aanvragen door in een projectfiche het plan te omschrijven en de fiche te mailen naar plan@ovam.be. Maximaal twee maanden daarna komt u te weten of het project is weerhouden. Bij goedkeuring spreekt u samen met Fost Plus en de OVAM de evaluatiemomenten, de evaluatievorm en de timing af. Een project start binnen de zes maanden na goedkeuring en duurt maximaal twee jaar. Bekijk hier de belangrijkste richtlijnen om financiële ondersteuning te krijgen. 

Financiële steun voor projecten tegen zwerfvuil en sluikstorten

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Vlaanderen Mooi voert haar beleid uit onder de naam Mooimakers. Lokale overheden kunnen bij Vlaanderen Mooi terecht voor financiële steun en begeleiding om hun huidige beleid te onderbouwen of om een specifieke maatregel uit te testen.

Een nieuw vuilnisbakkenplan opstellen, een veegplan evalueren, handhaving organiseren of een plan van aanpak uitwerken voor specifieke doelplaatsen zoals bushaltes of vrachtwagenparkings: het zijn maar enkele mogelijke projecten.

De eerstvolgende aanvraagperiode loopt van begin september tot eind oktober. Meer informatie over de procedure, financiële tegemoetkoming, voorwaarden en termijnen vindt u hier.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.