State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet, tijdens het World Leaders Forum aan de Columbia University in New York.

‘The state of the planet is broken’, stelde hij onomwonden. De mens moet opnieuw vrede sluiten met de natuur. Dit moet de topprioriteit worden, want voor de planeet bestaat er geen vaccin. En wat 2020 de mensheid leert is dat we door solidair te zijn kunnen overleven.

Hij brak ook een lans voor globale klimaatneutraliteit tegen 2050. 2021 kan hét jaar worden om een kwantumsprong te maken naar een koolstofneutrale toekomst. Landen, steden, financiële instellingen, bedrijven, maar ook consumenten, producenten, investeerders,... moeten hun steentje bijdragen.

De recente grote klimaatbeloftes van bijvoorbeeld China zijn een stap in de goede richting, meent Guterres, maar het is tijd dat overheden de beloftes vertalen in het beleid en de planning met duidelijke tijdslijnen.

Een nieuwe (virtuele) high-level klimaattop zal plaatsvinden op 12 december 2020 ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Akkoord van Parijs. Dit is een opnieuw een kans.
 
Hier kan je de speech bekijken.
 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.