State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet, tijdens het World Leaders Forum aan de Columbia University in New York.

‘The state of the planet is broken’, stelde hij onomwonden. De mens moet opnieuw vrede sluiten met de natuur. Dit moet de topprioriteit worden, want voor de planeet bestaat er geen vaccin. En wat 2020 de mensheid leert is dat we door solidair te zijn kunnen overleven.

Hij brak ook een lans voor globale klimaatneutraliteit tegen 2050. 2021 kan hét jaar worden om een kwantumsprong te maken naar een koolstofneutrale toekomst. Landen, steden, financiële instellingen, bedrijven, maar ook consumenten, producenten, investeerders,... moeten hun steentje bijdragen.

De recente grote klimaatbeloftes van bijvoorbeeld China zijn een stap in de goede richting, meent Guterres, maar het is tijd dat overheden de beloftes vertalen in het beleid en de planning met duidelijke tijdslijnen.

Een nieuwe (virtuele) high-level klimaattop zal plaatsvinden op 12 december 2020 ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Akkoord van Parijs. Dit is een opnieuw een kans.
 
Hier kan je de speech bekijken.
 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.