State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet, tijdens het World Leaders Forum aan de Columbia University in New York.

‘The state of the planet is broken’, stelde hij onomwonden. De mens moet opnieuw vrede sluiten met de natuur. Dit moet de topprioriteit worden, want voor de planeet bestaat er geen vaccin. En wat 2020 de mensheid leert is dat we door solidair te zijn kunnen overleven.

Hij brak ook een lans voor globale klimaatneutraliteit tegen 2050. 2021 kan hét jaar worden om een kwantumsprong te maken naar een koolstofneutrale toekomst. Landen, steden, financiële instellingen, bedrijven, maar ook consumenten, producenten, investeerders,... moeten hun steentje bijdragen.

De recente grote klimaatbeloftes van bijvoorbeeld China zijn een stap in de goede richting, meent Guterres, maar het is tijd dat overheden de beloftes vertalen in het beleid en de planning met duidelijke tijdslijnen.

Een nieuwe (virtuele) high-level klimaattop zal plaatsvinden op 12 december 2020 ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Akkoord van Parijs. Dit is een opnieuw een kans.
 
Hier kan je de speech bekijken.
 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.