Stad Gent wil 3500 energiezuinige renovaties per jaar

In het Klimaatplan van Gent staan ambitieuze plannen voor een warmere huizenmarkt. Met behulp van nieuwe premies, groepsaankopen en ontzorgingstrajecten hoopt de Stad 3500 woningen per jaar energiezuinig te renoveren. Op de transitiearena over duurzame wijken mocht schepen Tine Heyse van Gent haar strategie komen uitleggen.

Klaar voor de toekomst

Het Gents Klimaatplan vertrekt vanuit de bezorgdheid dat de klimaatverandering onze levenskwaliteit en welvaart in gevaar brengt. Stijgende energieprijzen zetten mensen in de kou en bedreigen onze economie. Het hitte-eiland-effect zorgt op warme dagen voor 8 °C extra in de stad. De Oost-Vlaamse hoofdstad wil daarom inzetten op lagere energiefacturen, groene groei en leefbaarheid.

Minder uitstoot, eigen energie

Gent wordt op termijn energie-onafhankelijk door nu maximaal in te zetten op energiereductie en hernieuwbare lokale energieproductie. De stad neemt ook maatregelen tegen energiearmoede. De doelstelling tegen 2019 is om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen en 15 % van de huishoudens van eigen energie te voorzien.

 

De eigenaars overtuigen

Met haar woningen staat Gent voor een gigantische uitdaging. Energie is voor veel Gentenaars geen prioriteit. Voor zowat elk huis moet een particuliere eigenaar overtuigd worden, want er is veel versnipperd eigenaarschap. Ruim 30 % van de huizen zijn gebouwd voor 1945. De noden op het vlak van isolatie zijn gigantisch, maar niet alle eigenaars hebben het budget om hun woning aan te pakken.

Gemakkelijk maken

Om de doelstellingen van Gent klimaatneutraal te halen tegen 2050, moeten er elk jaar dubbel zoveel huizen gerenoveerd worden die bovendien een hoger energieresultaat behalen dan nu. “We proberen het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken. Senioren willen vooral dat iemand de renovatie voor hen regelt en uitvoert, dus voorzien we hier trajectbegeleiding. Mensen met een beperkt inkomen kunnen geen jaar wachten op de premies, die mogen de investering sneller terugvorderen,” legt schepen Tine Heyse uit. Daarnaast biedt Stad Gent ook extra premies aan, sociale leningen voor energiebesparende verbouwingen, gratis energiescans en gratis bouwadvies.

Klimaatneutraal wonen in Sint-Amandsberg en Dampoort

In Sint-Amandsberg en Dampoort wordt momenteel een project op gang getrokken rond klimaatneutraal wonen. Samen met de burgers en handelaars in deze buurt wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Wat zijn de drempels in de praktijk? Wat zijn de prioriteiten? Welke ondersteuning is er nodig? “Hier is al een reeks renovatie-avonden uitgekomen en een plan om zonnepanelen te installeren op een school,” zegt de Gentse schepen.

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.