Stad Gent wil 3500 energiezuinige renovaties per jaar

In het Klimaatplan van Gent staan ambitieuze plannen voor een warmere huizenmarkt. Met behulp van nieuwe premies, groepsaankopen en ontzorgingstrajecten hoopt de Stad 3500 woningen per jaar energiezuinig te renoveren. Op de transitiearena over duurzame wijken mocht schepen Tine Heyse van Gent haar strategie komen uitleggen.

Klaar voor de toekomst

Het Gents Klimaatplan vertrekt vanuit de bezorgdheid dat de klimaatverandering onze levenskwaliteit en welvaart in gevaar brengt. Stijgende energieprijzen zetten mensen in de kou en bedreigen onze economie. Het hitte-eiland-effect zorgt op warme dagen voor 8 °C extra in de stad. De Oost-Vlaamse hoofdstad wil daarom inzetten op lagere energiefacturen, groene groei en leefbaarheid.

Minder uitstoot, eigen energie

Gent wordt op termijn energie-onafhankelijk door nu maximaal in te zetten op energiereductie en hernieuwbare lokale energieproductie. De stad neemt ook maatregelen tegen energiearmoede. De doelstelling tegen 2019 is om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen en 15 % van de huishoudens van eigen energie te voorzien.

 

De eigenaars overtuigen

Met haar woningen staat Gent voor een gigantische uitdaging. Energie is voor veel Gentenaars geen prioriteit. Voor zowat elk huis moet een particuliere eigenaar overtuigd worden, want er is veel versnipperd eigenaarschap. Ruim 30 % van de huizen zijn gebouwd voor 1945. De noden op het vlak van isolatie zijn gigantisch, maar niet alle eigenaars hebben het budget om hun woning aan te pakken.

Gemakkelijk maken

Om de doelstellingen van Gent klimaatneutraal te halen tegen 2050, moeten er elk jaar dubbel zoveel huizen gerenoveerd worden die bovendien een hoger energieresultaat behalen dan nu. “We proberen het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken. Senioren willen vooral dat iemand de renovatie voor hen regelt en uitvoert, dus voorzien we hier trajectbegeleiding. Mensen met een beperkt inkomen kunnen geen jaar wachten op de premies, die mogen de investering sneller terugvorderen,” legt schepen Tine Heyse uit. Daarnaast biedt Stad Gent ook extra premies aan, sociale leningen voor energiebesparende verbouwingen, gratis energiescans en gratis bouwadvies.

Klimaatneutraal wonen in Sint-Amandsberg en Dampoort

In Sint-Amandsberg en Dampoort wordt momenteel een project op gang getrokken rond klimaatneutraal wonen. Samen met de burgers en handelaars in deze buurt wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Wat zijn de drempels in de praktijk? Wat zijn de prioriteiten? Welke ondersteuning is er nodig? “Hier is al een reeks renovatie-avonden uitgekomen en een plan om zonnepanelen te installeren op een school,” zegt de Gentse schepen.

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.