Stad Gent wil 3500 energiezuinige renovaties per jaar

In het Klimaatplan van Gent staan ambitieuze plannen voor een warmere huizenmarkt. Met behulp van nieuwe premies, groepsaankopen en ontzorgingstrajecten hoopt de Stad 3500 woningen per jaar energiezuinig te renoveren. Op de transitiearena over duurzame wijken mocht schepen Tine Heyse van Gent haar strategie komen uitleggen.

Klaar voor de toekomst

Het Gents Klimaatplan vertrekt vanuit de bezorgdheid dat de klimaatverandering onze levenskwaliteit en welvaart in gevaar brengt. Stijgende energieprijzen zetten mensen in de kou en bedreigen onze economie. Het hitte-eiland-effect zorgt op warme dagen voor 8 °C extra in de stad. De Oost-Vlaamse hoofdstad wil daarom inzetten op lagere energiefacturen, groene groei en leefbaarheid.

Minder uitstoot, eigen energie

Gent wordt op termijn energie-onafhankelijk door nu maximaal in te zetten op energiereductie en hernieuwbare lokale energieproductie. De stad neemt ook maatregelen tegen energiearmoede. De doelstelling tegen 2019 is om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen en 15 % van de huishoudens van eigen energie te voorzien.

 

De eigenaars overtuigen

Met haar woningen staat Gent voor een gigantische uitdaging. Energie is voor veel Gentenaars geen prioriteit. Voor zowat elk huis moet een particuliere eigenaar overtuigd worden, want er is veel versnipperd eigenaarschap. Ruim 30 % van de huizen zijn gebouwd voor 1945. De noden op het vlak van isolatie zijn gigantisch, maar niet alle eigenaars hebben het budget om hun woning aan te pakken.

Gemakkelijk maken

Om de doelstellingen van Gent klimaatneutraal te halen tegen 2050, moeten er elk jaar dubbel zoveel huizen gerenoveerd worden die bovendien een hoger energieresultaat behalen dan nu. “We proberen het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken. Senioren willen vooral dat iemand de renovatie voor hen regelt en uitvoert, dus voorzien we hier trajectbegeleiding. Mensen met een beperkt inkomen kunnen geen jaar wachten op de premies, die mogen de investering sneller terugvorderen,” legt schepen Tine Heyse uit. Daarnaast biedt Stad Gent ook extra premies aan, sociale leningen voor energiebesparende verbouwingen, gratis energiescans en gratis bouwadvies.

Klimaatneutraal wonen in Sint-Amandsberg en Dampoort

In Sint-Amandsberg en Dampoort wordt momenteel een project op gang getrokken rond klimaatneutraal wonen. Samen met de burgers en handelaars in deze buurt wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden. Wat zijn de drempels in de praktijk? Wat zijn de prioriteiten? Welke ondersteuning is er nodig? “Hier is al een reeks renovatie-avonden uitgekomen en een plan om zonnepanelen te installeren op een school,” zegt de Gentse schepen.

 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.