Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Het eerste Gentse duurzaamheidsrapport op basis van de SDGs was een opstartrapport, een foto van de stad Gent anno 2020 voor alle 17 SDGs. De tweede editie verlegt de focus op 'People', de cluster van doelstellingen die mensen centraal stelt.

Tweede Gentse duurzaamheidsrapport (2021)

In 2021 verlegde Stad Gent de focus naar de eerste 5 SDGs onder de noemer ‘People’: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid.

Het betrok stakeholders bij de selectie van sprekende duurzame projecten en bekeek ook de impact van COVID-19 op het bereiken van deze doelstellingen.

Alle duurzaamheidsrapporten werden vertaald in het Engels en ingediend bij de Verenigde Naties als Voluntary Local Review. Op deze manier is internationale benchmarking andere steden mogelijk.

Alle duurzaamheidsverslagen vind je op de website van Stad Gent.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.