Smart Cities Barometer

Een jaar na hun eerste nationale kwantitatieve onderzoek naar de toestand van steden in België lanceerde het Smart City Institute dit jaar opnieuw de Smart Cities Barometer. De onderzoekers peilden bij verschillende Belgische steden en gemeenten naar een stand van zaken met betrekking tot het concept smart city. 

In totaal namen 123 steden en gemeenten deel aan het onderzoek (61 Waalse, 4 Brusselse en 58 Vlaamse gemeenten). De resultaten van het onderzoek staat nu online. Het rapport meldt welke smart city-strategiën en projecten er zijn bij de bevraagde steden en gemeenten, welke acties ze ontwikkelen en welke noden en prioriteiten zij hebben, dit zowel op Belgisch als op regio- en provincieniveau.

Bekijk het Nederlandstalige rapport.

Enkele resultaten:

  • Als het over de implementatie van het smart-cityconcept in de gemeente gaat, schatten de Vlaamse respondenten zichzelf verrassend laag in met een score van gemiddeld 3,53/10, al vinden ze dat ze vooruitgang boeken.

 

  • De menselijke factor wordt door de bevraagden beschouwd als de belangrijkste factor in een smart city en krijgt een score van 6,76/10, net  voor de institutionele factor (6,68/10) en de technologische factor (5,69/10). De onderzoekers concluderen hierbij dat de gemeenten veel belang  hechten aan creativiteit, burgerparticipatie en sociaal-culturele ontwikkeling op hun grondgebied. Technologie wordt als een facilitator beschouwd en een hulpmiddel bij de ontwikkeling van big data, open data en digitalisering.

 

  • De Vlaamse respondenten schuiven drie essentiële strategische voorwaarden naar voor om een smart-citystrategie te starten of te ontwikkelen: gemeenschappelijke vise, politieke steun en flexibel en proactief leiderschap. 45% van de Vlaamse respondenten geeft aan reeds over een flexibel en proactief leiderschap te beschikken (in vergelijking met 25% in Brussel en 21% in Wallonië)

 

  • De prioritaire thema's waarrond de Vlaamse respondenten projecten ontwikkelen zijn transport en mobiliteit, duurzaamheid en milieu en vrije tijd en cultuur. Ze rangschikken deze in de domeinen 'smart governance' (1), 'smart environment' (2) en 'smart mobility' (3).

 

  • De voornaamste obstakels waar de bevraagde steden en gemeenten op stoten, zijn het gebrek aan budget en expertise.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.