Smart Cities Barometer

Een jaar na hun eerste nationale kwantitatieve onderzoek naar de toestand van steden in België lanceerde het Smart City Institute dit jaar opnieuw de Smart Cities Barometer. De onderzoekers peilden bij verschillende Belgische steden en gemeenten naar een stand van zaken met betrekking tot het concept smart city. 

In totaal namen 123 steden en gemeenten deel aan het onderzoek (61 Waalse, 4 Brusselse en 58 Vlaamse gemeenten). De resultaten van het onderzoek staat nu online. Het rapport meldt welke smart city-strategiën en projecten er zijn bij de bevraagde steden en gemeenten, welke acties ze ontwikkelen en welke noden en prioriteiten zij hebben, dit zowel op Belgisch als op regio- en provincieniveau.

Bekijk het Nederlandstalige rapport.

Enkele resultaten:

  • Als het over de implementatie van het smart-cityconcept in de gemeente gaat, schatten de Vlaamse respondenten zichzelf verrassend laag in met een score van gemiddeld 3,53/10, al vinden ze dat ze vooruitgang boeken.

 

  • De menselijke factor wordt door de bevraagden beschouwd als de belangrijkste factor in een smart city en krijgt een score van 6,76/10, net  voor de institutionele factor (6,68/10) en de technologische factor (5,69/10). De onderzoekers concluderen hierbij dat de gemeenten veel belang  hechten aan creativiteit, burgerparticipatie en sociaal-culturele ontwikkeling op hun grondgebied. Technologie wordt als een facilitator beschouwd en een hulpmiddel bij de ontwikkeling van big data, open data en digitalisering.

 

  • De Vlaamse respondenten schuiven drie essentiële strategische voorwaarden naar voor om een smart-citystrategie te starten of te ontwikkelen: gemeenschappelijke vise, politieke steun en flexibel en proactief leiderschap. 45% van de Vlaamse respondenten geeft aan reeds over een flexibel en proactief leiderschap te beschikken (in vergelijking met 25% in Brussel en 21% in Wallonië)

 

  • De prioritaire thema's waarrond de Vlaamse respondenten projecten ontwikkelen zijn transport en mobiliteit, duurzaamheid en milieu en vrije tijd en cultuur. Ze rangschikken deze in de domeinen 'smart governance' (1), 'smart environment' (2) en 'smart mobility' (3).

 

  • De voornaamste obstakels waar de bevraagde steden en gemeenten op stoten, zijn het gebrek aan budget en expertise.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

Ga voor ‘European Green capital’ en ‘Green leaf’

Registreren voor de European Green capital 2023 en de European Green leaf 2022 kan nog tot 28 oktober.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.