SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
SDG7-foto

In bijna elke grote uitdaging en kans in de wereld staat energie centraal. Zowel voor jobs, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie als voor het verhogen van de inkomens is toegang tot energie essentieel.

Toch heeft één op vijf mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit. Drie miljard mensen zijn voor koken en verwarming nog steeds afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval. Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperken, is een van de hoofddoelen om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • Innovatiepotentieel energietechnologie
 • Participatie en financiering energieprojecten
 • Transitie naar toekomstgericht energiesysteem
 • Energiezuinige zorg voor onroerend erfgoed
 • Hernieuwbare energie in het landschap
 • Ruimte voor hernieuwbare energie
 • Subsidies aan verenigingen
Goede praktijken

Vanuit het Vlaams beleid zijn er onder meer volgende goede voorbeelden;

 • Traject 'Stroomversnelling'
 • Renovatiepact
 • Energiearmoedeprogramma
 • Zonneplan
 • Windplan
 • Warmteplan
 • Energiezuinige onroerendgoedzorg
 • Waterkracht Albertkanaal

Vanuit burgers en verenigen zijn er deze goede voorbeelden:

 • Mobiel 21
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met deze SDG:

32. Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde concurrentieel niveau met de ons omringende landen. (target 7.1)

Visie 2050

In de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in volgende transitiepriorteiten: Circulaire Economie, Energie, Industrie 4.0, Mobiliteit, Slim Wonen en Leven.

tile-07

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten
   
 2. Verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix
   
 3. Verdubbeling van de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie tegen 2030

Middelen

a.    Internationale samenwerking om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de promotie van investeringen in energie-infrastructuur en schone energietechnologie.

b.    Uitbreiding van infrastructuur en upgrade van de technologie om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma's.