SDG 3 - Goede praktijken

Naschoolse sport

Dat sportbeoefening op alle leeftijden zowel het mentale als fysieke welzijn bevordert is afdoende wetenschappelijk bewezen. Sport Vlaanderen ontwikkelde 3 producten die specifiek gericht zijn op naschoolse sport voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Sporten op jonge leeftijd verhoogt immers de kansen om dit levenslang te doen en een sportieve levensmentaliteit te bevorderen.

  • Via Multimove worden kinderen tussen 3 en 8 jaar via gevarieerd bewegen 12 bewegingsvaardigheden bijgebracht tijdens leuke activiteiten. Voor begeleiders en ouders zijn er ondersteunende tools.
  • Met Sportsnack worden naschoolse sportieve activiteiten aangeboden voor jongeren van het basisonderwijs (3-12 jaar). Een (vrijblijvend) extra uurtje sport tijdens de naschoolse opvang wordt door  onderlegde sportbegeleiders begeleid.
  • Voor leerlingen uit het secundair onderwijs (12-18 jaar) is er de Sport-Na-School-pas, waarbij de jongeren naschools kunnen deelnemen aan sportactiviteiten van lokale sportaanbieders in heel Vlaanderen. 32 leerkrachten lichamelijke opvoeding die hiervoor halftijds worden vrijgesteld van hun lesopdracht helpen aan de ontwikkeling en realisatie van het (voor de jongeren aantrekkelijk) sportaanbod. Elk van hen is verantwoordelijk voor een regio van ongeveer 10 gemeenten.
tile-03
Sport na transplantatie

Het Transplantouxproject stimuleert sporten en gezond bewegen bij orgaangetransplanteerde patiënten. Dit vanuit een (sport)medische en wetenschappelijk verantwoorde onderbouw, Naast het aangepast bewegingsprogramma gebeurt er ook wetenschappelijk onderzoek naar het effect van sporten op fysieke fitheid en het preventief karakter van sporten (overgewicht, verhoging cardiovasculair risico ten gevolge van de immunosuppressie).

De trainingsprogramma’s worden aangeboden in groep en de deelnemers streven samen met hun omgeving een gemeenschappelijk doel na (de top halen van de Mont Ventoux) met als ultiem doel nadien te blijven bewegen en sporten. Het verbeteren van de fysieke conditie faciliteert bovendien de re-integratie van patiënten in de maatschappij.

Biomonitoring vervuilingshotspots

Het steunpunt Milieu en Gezondheid voert sinds 2002 een Vlaams Humaan biomonitoringsprogramma uit over heel Vlaanderen en in specifieke vervuilingshotspots. Dit programma schat de gezondheidswinst in van gedaalde concentraties van chemische stoffen in het lichaam zoals methylkwik, lood en DDE en vertaalt humane biomonitoringdata onder de vorm van fasenplannen naar concrete beleidsacties (bv. voor Menen, Genk-Zuid en Gentse kanaalzone).

Daarmee vormt het mee de voorloper en inspiratiebron van het HBM4E-project (2017-2021) dat de beleidsvertaling van humane biomonitoringdata op Europees niveau beoogt.

Getuigenissen verkeersslachtoffers

Het project 'Verkeersgetuigen/getuigen onderweg' richt zich op jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs (ca. 17-jarigen) omdat zij vaak kort erna starten met leren rijden.
Via confrontatie met de getuigenissen van verkeersslachtoffers over hun leven voor en na een verkeersongeval wil dit project hen informeren, sensibiliseren en bewustmaken van veilig verkeersgedrag.

Vzw Rondpunt bracht het aanbod aan getuigenissen door slachtoffers en nabestaanden in Vlaanderen in kaart, ontwikkelde een methodiek om deze (aanvragen tot) verkeersgetuigenissen kwaliteitsvol vorm te geven en biedt vormingen, begeleiding en coördinatie aan deze getuigen.