SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
goal-3

Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg.

Beleid

Het Vlaams beleid rond deze SDG gaat over:

 • het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan
 • rapportage rond het kinderrechtenverdrag
 • toegankelijk toeristisch Vlaanderen
 • Strijd tegen milieuvervuiling en de negatieve gevolgen ervan
  • chemicaliën en luchtverontreiniging, via o.a. Reach, luchtbeleidsplan en lokale plannen voor verontreinigde zones
  • materialendecreet en bodemdecreet
 • Verkeersveiligheid
  • het Vlaams huis van de Verkeersveiligheid
  • het Verkeersveiligheidsplan
  • het Fietsbeleidsplan
  • sensibilisering rond verkeersveiligheid
  • veilige openbare bussen en trams
 • Zorg
  • een nieuw zorgmodel
  • preventie en 'breed onthaal'
  • zorg op maat
  • huizen van het kind
  • bescherming van de integriteit van minderjarigen
 • Sport
  • 'Sporten is gezond'
Goede praktijken
 • stimuleren van naschoolse sport
 • het Transplantouxproject stimuleert mensen die een transplantatie ondergingen om te sporten
 • het  Vlaams Humaan biomonitoringsprogramma rond vervuilingshotspots
 • het project 'Verkeersgetuigen/getuigen onderweg' confronteert jongeren van ca. 17 jaar met de getuigenissen van verkeersslachtoffers.
Vizier 2030

Op lange termijn vult de Vlaamse overheid de SDG's in via het Vlaams doelstellingenkader 2030. Volgende doelstellingen houden verband met SDG 3: 

2. Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, lichaamsbeweging, geestelijk gezondheid en hebben we meer welbevinden (met specifieke aandacht voor zelfdoding en verslaving waaronder gebruik van tabak, alcohol, drugs en gokken). (targets 3.4 en 3.5)

3. In 2030 is er in Vlaanderen een sportmentaliteit opdat gezond sporten en actief bewegen een gewoonte is in ons dagelijks leven, mede geïnspireerd door de bewegingsdriehoek.

4. In 2030 voorziet Vlaanderen, met het oog op een rechtvaardige en relevante zorg en ondersteuning, in een voldoende toegankelijk en betaalbaar, performant en kwaliteitsvol aanbod aan hulp- en zorgverlening in het licht van de zich wijzigende maatschappelijke behoeften en sociaal demografische ontwikkelingen.

5. Tegen 2030 heeft elke Vlaming via de Vlaamse Sociale Bescherming recht op financiering van zorg die hem of haar zo veel mogelijk autonomie en eigen regie laat behouden of herwinnen, die beantwoordt aan de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving en die de kwaliteit van leven nastreeft, met zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning. Tegen 2030 is de Vlaamse Sociale Bescherming aangepast aan de stijgende maatschappelijke noden onder meer omwille van de vergrijzing. (target 3.8)

6. Tegen 2030 heeft elk gezin met een behoefte aan kinderopvang recht op een kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar, inclusief en rechtstreeks toegankelijk aanbod voor elk kind zonder onderscheid met aandacht voor de sociale functie van kinderopvang.

 

Visie 2050

In de langetermijnvisie van de Vlaamse Regering komt deze SDG aan bod in transitiepriorteit 'Zorg en samenleven in 2050'.

tile-03

Subdoelstellingen (targets) over:

 1. Terugdringen van de globale moedersterfte.
   
 2. Stoppen van vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar.
   
 3. Stoppen van epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook het bestrijden van hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten.
   
 4. Inperken van vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten, via preventie en behandeling, en het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn.
   
 5. Versterken van de preventie en de behandeling van misbruik van verslavende middelen.
   
 6. Halveren van het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd, tegen 2020.
   
 7. Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten.
   
 8. Universele gezondheidsdekking.
   
 9. Verminderen van het aantal sterfgevallen en ziekten als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en
  besmetting van lucht, water en bodem.

Middelen:

a. Versterking van de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole, waar nodig.

b. Ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen; toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins.

c. Financiering van de gezondheidszorg, aanwerving, ontwikkeling, opleiding en lange tijd in dienst houden van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden.

d. Versterking van de capaciteit van alle landen, in het bijzonder die van de ontwikkelingslanden, rond systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico's.