SDG 2 - Goede praktijken

Subsidies voor demonstratieprojecten duurzame landbouw

Nieuwe productiewijzen worden het best gedemonstreerd in de praktijk. Vlaanderen subsidieert daarom demonstratieprojecten duurzame landbouw. Bedoeling is land- en tuinbouwers bewust te maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en deze ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven.

Landbouwers of verenigingen kunnen voorstellen voor demonstratieprojecten indienen, die elk na uitvoering resulteren in een finale brochure. De uitvoerders van de demonstratieprojecten moeten voldoen aan specifieke communicatieverplichtingen volgens het (derde) plattelandsontwikkelingsplan.

Om het doelpubliek zo goed mogelijk te bereiken, wordt gewerkt met voorbeeldbedrijven, met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven en is samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.

tile-02
Eva vzw

EVA vzw zet zich in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.

logo eva

Ze doet dit op een praktijkgerichte manier, waarbij iedereen op zijn manier stappen kan zetten.

Wervel vzw

Wervel vzw werkt rond het recht op gezonde voeding, dat volgens hen samenhangt met een gezonde bodem en een warme, inclusieve samenleving. De organisatie brengt mensen hiervoor samen, breidt zijn netwerken uit en creëert maatschappelijk draagvlak.

 

logo Wervel

Wervel baseert zich op inzichten van pioniers, legt verbanden, doet aan lobbywerk rond concrete dossiers en biedt haalbare antwoorden op “en wat kan ik daar aan doen?”