SDG 11 - Goede praktijken

Stadsvernieuwingsprojecten

De door Vlaanderen ondersteunde stadsvernieuwingsprojecten streven o.a. naar een optimale invulling van 'integrale duurzaamheid'. Daarbij zijn naast de ecologische duurzaamheid ook de sociale leefbaarheid (project moet iedereen ten goed komen ongeacht herkomst, inkomen, geaardheid) van belang en de economische meerwaarde dat het kan genereren (jobcreatie, start- en pop-ups, sociale economie, ...).
Tijdens de projectrealisatie treedt de jury op als kwaliteitskamer.

tile-11
'Smart City'-ontwikkelingen

Goede praktijkvoorbeelden van 'Smart city'-ontwikkelingen

  • De lage-emissiezone in stad Antwerpen wordt gefaciliteerd door het Vlaams MAGDA-platform (MAGDA = maximale gegevensdeling door administraties en agentschappen).
  • Het Vlaams Instituut voor de logistiek is gestart met een project om te onderzoeken of het Internet of Things (IoT) kan helpen om de goederenlogistiek in een stad slimmer te organiseren zowel vanuit economisch als duurzaamheidsperspectief.
Jeugdgemeente van Vlaanderen

Om de twee jaar kan de Vlaamse minister van Jeugd een of meer gemeenten bekronen voor de inspanningen die ze geleverd hebben voor kinderen en jongeren. De bekroonde gemeente mag zich twee jaar lang Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen noemen.

Jeugdwerk in de stad

Met het traject 'Jeugdwerk in de stad' willen we het jeugdwerk en de (lokale) beleidsverantwoordelijken de weg tonen naar een aanwezig, toegankelijk, divers en kwaliteitsvol jeugdwerk in de stad. We hopen hen te inspireren en samen te ontdekken hoe het jeugdwerk mee antwoorden kan bieden op de vele stedelijke uitdagingen, hoe het de dromen en verwachtingen van kinderen en jongeren mee kan waarmaken, en welke ondersteuning het daarvoor nodig heeft.

Tools DUWOBO

Uit de samenwerking binnen de transitie Duurzaam Wonen en Bouwen zijn onder andere twee succesvolle bestuurlijk vernieuwende initiatieven gegroeid:

  • een lerend netwerk 'Duurzame wijken' (en meer lerende netwerken zullen waarschijnlijk volgen), en
  • een door Vlaanderen gecoördineerd netwerk van provinciale steunpunten Duurzaam Bouwen en Wonen.
Lokale luchtkwaliteitsplannen

In een samenwerking tussen Vlaamse en stedelijke actoren en de havenbedrijven kwamen in de lokale luchtkwaliteits-plannen van Antwerpen en Gent tot stand. Deze willen de lokale luchtvervuiling een halt toeroepen. Dit via maatregelen zoals de uitbouw van het walstroomnetwerk, alternatieve stadsdistributie, ... .

Gemeente deelt dienstwagens

Niet alleen private of coöperatieve organisaties organiseren autodelen, ook overheden kunnen dit doen. Een voorbeeld is Londerzeel.

Deze gemeente deelt in een proefproject 2 van haar dienstwagens met haar inwoners. Ze gebruikt daarvoor een bestaand autodeelplatform dat ook autodelen onder particulieren ondersteunt. Deelnemers in Londerzeel betalen €0.35 per km, €1 per uur en €10 per jaar abonnementsgeld.