SDG 14 - Goede praktijken

Visserij Verduurzaamt

Het Vistraject en het convenant 'Visserij verduurzaamt' zijn het resultaat van een sterke wil tot samenwerking tussen zeer verschillende actoren. Zowel de visserijsector zelf, als de ngo Natuurpunt, als de wetenschappers van het het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, en het Departement Landbouw en Visserij hebben aan deze transitie van de Vlaamse visserij bijgedragen.

Afvalbeheersplannen scheepvaart

We ontwikkelden afvalbeheersplannen voor de zee- en binnenvaart. Tijdens hun reis produceren schepen scheepsafval. Tijdens het lossen van cargo kunnen ladingresiduen achterblijven. Daarom is het van belang dat er op bepaalde plaatsen de mogelijkheid geboden wordt om scheepsafval en ladingsresiduen af te geven, om op die manier te vermijden dat het afval in zee geloosd wordt. Daarom maakten de waterwegbeheerders een afvalbeheersplan voor de zeevaart op.

tile-14