Samenwerking tussen reguliere en sociale economie

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft vernieuwende samenwerkingsprojecten graag een duwtje in de rug. Heb jij een creatief idee en zorgt dat ook nog eens voor innovatie en/of professionalisering? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie van maximaal 20.000 euro. Er is wel één belangrijke voorwaarde: de realisatie van het idee moet het resultaat zijn van een samenwerking tussen een regulier bedrijf en een sociaal economiebedrijf.

Lees hier de voorwaarden en vraag je subsidie aan

Deze subsidie heeft tot doel een product of dienst af te leveren vanuit de samenwerking tussen de reguliere en de sociale-economie-ondernemingen.

Het eindresultaat moet een creatief en vernieuwend karakter hebben en bijdragen aan de professionalisering van kennis en vaardigheden bij zowel de reguliere als bij de sociale-economie-ondernemingen

Doelgroep

 • Reguliere-economie-ondernemingen
 • Sociale-economie-ondernemingen

Bedrag

Maximaal 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag digitaal indienen ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
  De aanvraag geldt voor 1 budgetjaar.
 • Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit 1 sociale-economie-onderneming en 1 onderneming uit de reguliere economie die gezamenlijk werken aan innovatie en professionalisering in de sociale economie.
 • De projectverantwoordelijke:
  • heeft rechtspersoonlijkheid, is de projectverantwoordelijke een sociale-economie-onderneming dan moet zij erkend zijn door de Vlaamse overheid;
  • heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenning(en) en aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • moet volledig uitgevoerd worden en eindigt op 31 december van het budgetjaar volgend op de aanvraag;
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang;
  • streeft een duurzaam effect na en draagt bij aan de doelstellingen van het klimaatplan 2015-2020 van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op  30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar
  sociale.economie@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. Ze brengt een gemotiveerd advies uit en maakt een voorstel van rangschikking op.
 • De deputatie beslist over de subsidie.

13/03/2018

19 maart: w[eet]enschap - sessie 3 'Van autonoom rijden naar autonoom werken'

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier...

24 september 2019: SDG-forum

De tweede editie van het SDG-Forum, zal plaatsvinden op 24 september 2019. 

28 februari - Seminar circulair bouwen op Batibouw

Op donderdag 28 februari organiseren VIBE en Pixii tijdens Batibouw een seminar over circulair bouwen. 

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd

Milieuverkenning 2018 pleit voor systeembenadering

Oplossingenmix voor energie, mobiliteit en landbouw