Roeselare wint wedstrijd duurzame overheidsopdrachten

De stad Roeselare mag zich als eerste gemeente ‘Laureaat Duurzame Overheidsopdracht’ noemen. De bekroning gaat niet naar één ambitieuze overheidsopdracht maar naar een totaal van een 30-tal aanbestedingen die kaderen binnen een filosofie van duurzaam vlootbeheer.

De Laureaat Duurzame Overheidsopdrachten is een initiatief van de VVSG en de Vlaamse Overheid. Met deze prijsuitreiking willen we duurzaam aankoopbeleid in de kijker plaatsen en goede voorbeelden naar voren schuiven. Naast Roeselare werden nog vier andere steden gelauwerd om hun duurzaamheid: Kortrijk, Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas. Zie hieronder voor meer info over hun acties.

RoeselareBij de jury viel vooral de lange termijn visie en de globale aanpak van het wagenparkbeheer in Roeselare in de smaak. De stad ging hiermee in 2008 van start, met een efficiënter, milieuvriendelijker en kleiner wagenpark als resultaat. Ook het gebruik van dienstfietsen en openbaar vervoer voor verplaatsingen is in Roeselare sterk toegenomen. 

Aan de aankoopprocedure werd ook een systeem van monitoring gekoppeld dat een permanente evaluatie en verbetering van de vloot mogelijk maakte. Dat leidde ook tot progressief strenger wordende minimumvereisten in de bestekken. Ecoscore, machinerichtlijnen, bandenrichtlijnen en het in rekening brengen van globale levenscycluskost zijn enkele van de criteria die in de bestekken werden opgenomen.

De stad leverde ook inspanningen om haar kennis hierrond te verspreiden. Niet alleen naar de bevolking maar ook naar lokale concessiehouders, ondernemingen, buurgemeenten en aanverwante organisaties (zoals het OCMW, de brandweerzone en het zorgbedrijf).  

Voor haar overwinning in deze wedstrijd ontving de stad Roeselare ook een duurzame prijs: een pakket cradle-to-cradle producten. Deze producten zijn zo ontworpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn. Dit pakket werd aangeboden door de producenten die het C2C-label in België dragen: Desso, Greenspeed, Gyproc, Mosa, Jalema, Accoya en Wienerberger. Meer info over de principes van cradle to cradle leest u op de website van het Cradle-to-cradle platform. Voor een presentatie over de laureaat:pptx bestandDossier-Roeselare.pptx (10.87 MB)

Ecologische brandblussers in Kortrijk

De stad Kortrijk nam deel aan de wedstrijd met een raamcontract voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen. Milieuvriendelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen speelden een belangrijke rol in de gunningscriteria.

brand-blussenAan de inschrijvers werd bijvoorbeeld gevraagd om de afgekeurde blusmiddelen terug te nemen en op een ecologisch verantwoorde manier af te voeren. Afgekeurde handblussers moesten vervangen worden door ecologische schuimblussers. Er konden extra punten behaald worden voor het inzetten van milieuvriendelijke wagens en het beperken van de afstanden.

De Groene Vlam is de firma die het contract binnenhaalde. Zij zorgt ervoor dat de toestellen worden opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Het biologisch afbreekbaar schuim wordt herbruikt in de cementindustrie en overige materialen zoals  metaal, koper, inox en rubber worden gescheiden en opgehaald door verwerkende bedrijven. Voor het periodieke nazicht van de toestellen rijdt een technieker rond met een milieuvriendelijke wagen. De firma doet ook inspanningen om de controles van gebouwen zoveel mogelijk te bundelen. 

Ook sociale overwegingen werden beloond. De Groene Vlam is een erkend inschakelingsbedrijf en stelt mensen te werk via de Activa maatregel, SINE en VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een beperking). De opdracht van de stad Kortrijk leverde de firma een bijkomende aanwerving op. Bekijk het bestek of de slides:pptx bestandPresentatie-Kortrijk.pptx (734 kB)

Innovatief raamcontract voor schilderwerken van de stad Gent

schilderwerken-GentDe Stad Gent koos voor een innovatieve manier van aanbesteden voor haar raamcontract in schilderwerken. De stad koos voor een minicompetitie: minimaal twee en maximaal drie leveranciers konden een raamovereenkomst afsluiten voor een periode van één jaar. Telkens er een concrete uitvoering moet gebeuren doet de stad een vergelijkende prijsvraag tussen de geselecteerde contractanten. De aanbieder die op dat moment de goedkoopste is, krijgt de individuele deelovereenkomst toegewezen. Een dergelijke aanbestedingsprocedure is flexibel, met minder administratieve kosten, maar wel de garantie op de goedkoopste prijs.

Om het gebruik van producten met een minimale ecologische impact te verzekeren, koos men er voor om de milieucriteria op te nemen in de technische specificaties. Zo werd van de inschrijvers geëist om te werken met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen, duurzame natuurdispensieverven en watergedragen verven en vernissen.

De stad hecht ook belang aan het sociale aspect en zit regelmatig samen met vertegenwoordigers van de sociale economie uit de regio. Voor deze opdracht koos ze ervoor om de opdracht voor te behouden aan de sociale economie. In het bestek werd ook een non-discriminatieclausule opgenomen waarin aangegeven wordt dat geen enkele vorm van discriminatie geduld wordt. De volledige clausule en de overige aangehaalde criteria kun je nalezen in het bestek: doc bestandGent-schilderwerken.doc (772 kB)

Duurzaam raamcontract voor hygiënische papierwaren van de stad Antwerpen

Toiletpapier-AntwerpenDe Gemeenschappelijke Aankoopcentrale van de Stad Antwerpen (GAC) stelde een raamcontract voor hygiënische papierwaren voor. De opdracht was een open offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor verscheidene entiteiten van de groep Antwerpen. De opening gebeurde via e-tendering, zoals de stad dit sinds november 2014 voor al haar contracten doet. De stad heeft de ambitie om tegen 2020 criteria op te leggen voor alle producten waarvoor hogere overheden duurzaamheidscriteria opleggen. Zo ook voor deze opdracht.

Na een marktonderzoek bleek dat het marktaanbod voldoende groot was om via de technische specificaties ecologische criteria op te leggen. De papiervezels moesten uit 100% afvalpapier gemaakt zijn, optische bleekmiddelen, verfstoffen en andere chemicaliën werden niet toegestaan. De aangeboden producten moesten ook compatibel zijn met de dispensers die toen in gebruik waren zodat een nieuwe aankoop kon vermeden worden. De naleving van deze criteria kon gestaafd worden met het voorleggen van een label zoals Blaue Engel, Nordic Swan en EU Ecolabel. Maar ook andere gepaste bewijsstukken werden aanvaard.

Inschrijvers konden zich bovendien onderscheiden met een cradle to cradle certificaat of een CO2-neutraal certificaat. Ook voor ecologische verpakking (type bulk, gerecycleerd materiaal, terugname,…) konden extra punten via de gunningscriteria gehaald worden. Het leverde de stad uiteindelijk een duurzamer en bovendien goedkoper contract op.

Voor meer info, kun je de presentatie bekijken: pptx bestandPapier-Antwerpen.pptx (1.04 MB). Het bestek zelf kan opgevraagd worden bij het GAC

Sint-Niklaas kiest voor duurzaam speelgoed

sinterklaas-speelgoedDe overheidsopdracht waarmee de stad Sint-Niklaas het tot de finalisten schopte was die voor de levering van speelgoed voor het sinterklaasfeest. De stad koos daarbij uitdrukkelijk voor een duurzame en milieubewuste materialen. Het speelgoed moest bij  voorkeur gemaakt worden uit hout, kunststof uit gerecycleerde materialen of natuurrubber. Materialen als PVC en synthetisch rubber werden niet toegestaan.

Aan de inschrijvers werd ook gevraagd rekening te houden met de moduleerbaarheid van het speelgoed: kan het vergroot of verkleind worden? is het makkelijk te combineren met gelijkaardig speelgoed? Inkten, lijmen en verven zijn bij voorkeur beperkt aanwezig of minstens met water als oplosmiddel. Ook het gebruik van batterijen en overbodige verpakking werd afgeraden. 

De inschrijvers dienden zelf een voorstel van speelgoed te geven dat beantwoordde aan de technische specificaties in het bestek: twee voorstellen per leeftijdscategorie voor zowel jongens als meisjes. Welk speelgoed het uiteindelijk geworden is kan je bekijken in de speelgoedfolder.

De praktijk van Sint-Niklaas scoorde bij de jury hoog op originaliteit en duurzaamheid en heeft een hoog potentieel aan overdraagbaarheid naar andere lokale besturen.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.