Rivieren kunnen het klimaatvraagstuk oplossen

De Vlaamse Scriptieprijs gaat dit jaar naar Sebastian Baes en Jan Denayer (KU Leuven) voor hun masterproef over rivierwater als mogelijke verwarmingsbron. De jonge ingenieurs willen met hun onderzoek een duurzaam antwoord bieden op de klimaatproblematiek. "De natuur gaf ons via rivieren ooit de kans om steden te creëren en samenlevingen te cultiveren. Nu kunnen deze rivieren ervoor zorgen dat het klimaatvraagstuk opgelost wordt."

Je huis verwarmen met rivierwater?

Het klinkt wat vreemd, maar het is mogelijk én goed voor het klimaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de temperatuur van het water niet te sterk daalt? Om die vraag te beantwoorden ontwierpen de 22-jarige ingenieurs een wiskundig model en brachten zo het potentieel van rivierwater als warmtebron in kaart. Hun onderzoek werd op 18 december bekroond met de Vlaamse Scriptieprijs 2020.

"60% van de CO2-uitstoot in Vlaamse steden is afkomstig van verwarming en dat zorgt voor de gekende klimatologische gevolgen", vertellen Baes en Denayer. "Met een warmtepomp kan je warmte uit rivierwater halen om gebouwen te verwarmen. Nadat de warmte onttrokken werd, kan het teruggepompt worden naar de rivier. Op die manier reduceren de huizen in de ruime buurt van een rivier in grote mate hun CO2-uitstoot en hoeft men geen gas meer te gebruiken. Om het nog duurzamer te maken kan de warmtepomp zelf met groene energie worden aangedreven."

Een gebouw, een wijk of een stad?

Baes en Denayer onderzochten voor deze nieuwe vorm van verwarming wat de impact ervan zou zijn op het ecosysteem van een rivier. "Er is natuurlijk een grens op de hoeveelheid warmte die je uit de rivier mag onttrekken." Ze bedachten een wiskundig model om te berekenen of een rivier de capaciteit heeft om een gebouw, wijk of zelfs stad te verwarmen, en de watertemperatuur daarbij toch niet meer dan 3 graden daalt.

Met hun wiskundig model hielden de ingenieurs een simulatie om te bekijken of de rivier de Dijle de steden Leuven en Mechelen kan verwarmen. Uit die simulatie blijkt dat beide steden hun binnenstad tegelijkertijd kunnen verwarmen met rivierwarmte gedurende elke maand van het jaar, met uitzondering van december en januari.

De natuur biedt zelf oplossingen

Baes en Denayer tonen met hun onderzoek aan dat we oplossingen voor de klimaatopwarming in de natuur zelf kunnen vinden: "De natuur gaf ons via rivieren ooit de kans om steden te creëren en samenlevingen te cultiveren. Nu kunnen deze rivieren ervoor zorgen dat het klimaatvraagstuk opgelost wordt", klinkt het.

Knappe wiskunde en dito schrijfstijl

De jury koos het werk uit 508 inzendingen en prijst het onderzoek voor het hoog wiskundig niveau en de heldere schrijfstijl. "Als alle technische studies zo duidelijk geschreven zouden zijn, dan zou er veel meer onderzoek worden opgepikt", beklemtoont de jury.

Aan de Vlaamse Scriptieprijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro en een trofee in de vorm van gouden hersenen.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.