Rivieren kunnen het klimaatvraagstuk oplossen

De Vlaamse Scriptieprijs gaat dit jaar naar Sebastian Baes en Jan Denayer (KU Leuven) voor hun masterproef over rivierwater als mogelijke verwarmingsbron. De jonge ingenieurs willen met hun onderzoek een duurzaam antwoord bieden op de klimaatproblematiek. "De natuur gaf ons via rivieren ooit de kans om steden te creëren en samenlevingen te cultiveren. Nu kunnen deze rivieren ervoor zorgen dat het klimaatvraagstuk opgelost wordt."

Je huis verwarmen met rivierwater?

Het klinkt wat vreemd, maar het is mogelijk én goed voor het klimaat. Maar hoe zorg je ervoor dat de temperatuur van het water niet te sterk daalt? Om die vraag te beantwoorden ontwierpen de 22-jarige ingenieurs een wiskundig model en brachten zo het potentieel van rivierwater als warmtebron in kaart. Hun onderzoek werd op 18 december bekroond met de Vlaamse Scriptieprijs 2020.

"60% van de CO2-uitstoot in Vlaamse steden is afkomstig van verwarming en dat zorgt voor de gekende klimatologische gevolgen", vertellen Baes en Denayer. "Met een warmtepomp kan je warmte uit rivierwater halen om gebouwen te verwarmen. Nadat de warmte onttrokken werd, kan het teruggepompt worden naar de rivier. Op die manier reduceren de huizen in de ruime buurt van een rivier in grote mate hun CO2-uitstoot en hoeft men geen gas meer te gebruiken. Om het nog duurzamer te maken kan de warmtepomp zelf met groene energie worden aangedreven."

Een gebouw, een wijk of een stad?

Baes en Denayer onderzochten voor deze nieuwe vorm van verwarming wat de impact ervan zou zijn op het ecosysteem van een rivier. "Er is natuurlijk een grens op de hoeveelheid warmte die je uit de rivier mag onttrekken." Ze bedachten een wiskundig model om te berekenen of een rivier de capaciteit heeft om een gebouw, wijk of zelfs stad te verwarmen, en de watertemperatuur daarbij toch niet meer dan 3 graden daalt.

Met hun wiskundig model hielden de ingenieurs een simulatie om te bekijken of de rivier de Dijle de steden Leuven en Mechelen kan verwarmen. Uit die simulatie blijkt dat beide steden hun binnenstad tegelijkertijd kunnen verwarmen met rivierwarmte gedurende elke maand van het jaar, met uitzondering van december en januari.

De natuur biedt zelf oplossingen

Baes en Denayer tonen met hun onderzoek aan dat we oplossingen voor de klimaatopwarming in de natuur zelf kunnen vinden: "De natuur gaf ons via rivieren ooit de kans om steden te creëren en samenlevingen te cultiveren. Nu kunnen deze rivieren ervoor zorgen dat het klimaatvraagstuk opgelost wordt", klinkt het.

Knappe wiskunde en dito schrijfstijl

De jury koos het werk uit 508 inzendingen en prijst het onderzoek voor het hoog wiskundig niveau en de heldere schrijfstijl. "Als alle technische studies zo duidelijk geschreven zouden zijn, dan zou er veel meer onderzoek worden opgepikt", beklemtoont de jury.

Aan de Vlaamse Scriptieprijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro en een trofee in de vorm van gouden hersenen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.