Regiorapport Vlaanderen - A territorial approach to the SDGs: a role for cities and regions to leave no-one behind

De derde “OECD Roundtable on Cities and Regions for the Sustainable Development Goals” liep van 16 tot 17 november 2020. Tijdens deze rondetafel lanceerde de OESO, samen met Julie Bynens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, en Wim Dries, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), het regiorapport van Vlaanderen in het kader van het OESO-project ‘A territorial approach to the SDGs: a role for cities and regions to leave no-one behind’.

De SDG's als antwoord op megatrends

Het regiorapport van Vlaanderen is het resultaat van meer dan twee jaar dialoog met meer dan 100 belanghebbenden om de territoriale benadering van de SDG’s in Vlaanderen te versterken.

Demografische, klimatologische en digitale megatrends veranderen de beleidsomgeving in Vlaanderen. Vlaanderen, met haar sterke economie, lage werkloosheidsgraad en hoogopgeleide bevolking, maakt gebruik van de SDG’s om een antwoord te bieden op deze megatrends en daartoe de zeven transitieprioriteiten uit haar Visie 2050 te realiseren.

De SDG’s zorgen immers voor een gemeenschappelijke taal en kader om de Vlaamse steden en gemeenten, de private sector, de burgers en de jeugd te mobiliseren voor deze transitie. Vlaanderen heeft daarnaast Vizier 2030 ontwikkeld dat meer concrete en middellangetermijn doelstellingen bevat om de SDG’s aan te passen en te implementeren op regionaal niveau.

Regionale aanpak als versneller

Het rapport argumenteert dat een regionale benadering van de SDG’s de transitie naar een duurzamer Vlaanderen kan versnellen. Dit op voorwaarde dat de federale, regionale, provinciale en lokale duurzame ontwikkelingsstrategieën strategisch op elkaar worden afgestemd en voldoende privaat en publiek kapitaal beschikbaar komt voor innovatieve duurzame oplossingen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vlaamse overheid investeert in energiebesparing eigen gebouwen en installaties

De Vlaamse regering kende eind 2020 3,3 miljoen euro aan middelen toe voor energiebesparende projecten binnen de overheid.

Webinar - Aligning the European Recovery with the SDGs - Belgium as a Case Study

Dit webinar gaat in op de afstemming van de Europese herstelplannen op de Sustainable Development Goals (SDG's).

Ik ben meer dan mijn kassaticket Award

Voor het tweede jaar daagden Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven onze supermarkten uit voor de 'Ik ben meer dan mijn kassaticket Award'. In deze editie focust de award zich op initiatieven die gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Slechts 2 initiatieven kregen een nominatie van de expertenjury. En jij kan meestemmen op de winnaar.