Publicaties

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.

Praktische gids rond duurzamer bedrijfstextiel

De resultaten van een onderzoek naar duurzame en circulaire mogelijkheden voor bedrijfstextielstromen samen met een praktische gids.

SDG Manual & Vision 2050

A long term strategy for Flanders

België haalt 32ste plaats in Global Gender Gap Index

Nood aan meer vrouw in politiek en op arbeidsmarkt

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Milieuverkenning 2018 pleit voor systeembenadering

Oplossingenmix voor energie, mobiliteit en landbouw

Klimaatbeleid voor dummies: 10 tips van een lokaal bestuur

Tien tips voor de Vlaamse overheid opdat lokale besturen de klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Geld beleggen? Versterk je duurzaam beleid!

Beleggingen als hefboom voor een toekomstgericht beleid

w[eet]enschap

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie lanceert “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten”.

UN World Public Sector Report 2018

Lunchseminarie met David Le Blanc

Halen we de SDG's tegen 2030?

Verontrustend voortgangsrapport trekt aan de alarmbel

Change the world, city by city

Duurzaamheidsexperten lanceren actiegericht boek

Smart Cities Barometer

Hoe slim zijn de Belgische steden?

Kunnen de SDG's voor een beleidsverandering zorgen in ons land?

Een studie van de FRDO (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

Hoe kan je de SDG's integreren in de strategie en activiteiten van je organisatie?

Het circulaire potentieel van luiers en incontinentiemateriaal

OVAM liet de mogelijkheden in kaart brengen

Hoe ver staat België met het behalen van de SDG's?

Een studie van het FIDO over de uitdagingen, de evolutie en de werkpunten

Antwerpen, Stad van Stromen

Onderzoek naar de mogelijkheden om te evolueren naar een circulaire stad

Praktijkgids sociaal aankopen voor lokale besturen

Lokaal bestuur? Zo koop je sociaal!

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

50 ways to leave your car

Een nieuw boek over duurzame alternatieven voor de auto

Rapport Buurtfietsenstallingen van Fietsberaad

Een handleiding voor lokale besturen

Online tool voor duurzame catering

Nieuwe wegwijzer cateringmateriaal van OVAM

Kunstmest verhoogt CO2-uitstoot van brood

Britse onderzoekers analyseren het volledige productieproces

Geen pesticiden nodig om de wereld te voeden

Nieuw VN-rapport over voedselzekerheid

Vlaamse economie vergroent te langzaam

Monitor Groene Economie toont aan dat extra stimulans nodig is

Eén jaar SDG's: wordt de wereld er beter van?

Koepelorganisatie 11.11.11 maakt een rapport op

Transitie. Onze welvaart van morgen

Dirk Barrez schreef een boek voor iedereen die geeft om de toekomst en de opbouw van duurzame leefsystemen.

Duurzaam bankieren, de circulaire economie stimuleren

Wat je moet weten over centen in de circulaire economie

VerOOOver de straat

De straat op maat van kinderen en jongeren

Ecocampus lanceert inspiratienota over internationalisering en duurzaamheid

Grensoverschrijdende duurzaamheid in het hoger onderwijs

Lokale schouders voor mondiale uitdagingen

Een lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Belgische databank voor circulaire economie

Plan C verzamelde 40 cases

Europese studie over CO2-uitstoot van schepen en vliegtuigen

Nood aan wettelijke verplichtingen om uitstoot terug te dringen

Stap voor stap naar groene kinderopvang

Een werkboek van de Nederlandse organisatie 'Groen Cement'

Effecten van klimaatverandering op bos en natuur

Hoe passen onze ecosystemen zich aan?

Natuurindicatoren 2015

Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid.

Mira Klimaatrapport 2015

Over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

Manifest Mobiliteit

Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen

Vlaming wil zuivere lucht en groen

Een studie over leefkwaliteit van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Beleidskader en criteria voor dynamisch bouwen

Een gebouw moet gemaakt worden om te veranderen

Energiebesparingstraject bij sociale huurders in de Westhoek

Een rapport over de aanpak van energiearmoede

Nieuw rapport over het rijgedrag van de Belgen

Belg legt 8% meer kilometers af dan de Duitsers, 17% meer dan de Nederlanders en 20% meer dan de Fransen.

Duurzaamheidsonderzoek in de spiegel

Reflecties op het raakvlak tussen kennis en engagement

Sustainability of supply chains and sustainable public procurement

Een nieuwe studie van UNEP over duurzame overheidsopdrachten

Voedseloverschotten bieden kansen voor de sociale economie

Boek over opportuniteiten van KOMOSIE

OVAM strategisch plan 2015 - 2020

De toekomst voor een duurzaam afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen

Hernieuwbare energie in Europa

7 procent minder CO2-uitstoot

Ideeënboek 'nieuwe gewoontes'

Concepten en mogelijkheden rond modulair bouwen

DO Shorts

Duurzaamheid voor professionals in pocketversie

Rapport over de halvering Belgische voetafdruk

Ecolife maakte een simulatie van 50 maatregelen om de doelstelling voor 2035 en 2050 te realiseren

Econotalks van Plan C

Longreads over de kansen en drempels van een circulaire economie

Inspiratie voor bedrijven en biodiversiteit

Nederlandse publicatie voor bedrijven die aan de slag willen met goren ondernemerschap

Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar?

Nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij

Opdrachten voor de sociale economie

Een korte handleiding van de Vlaamse overheid

6400 miljard kilometer in het verkeer

Belgisch autoverkeer blijft stijgen

Groene Apen

Draaiboek milieuzorg in het lokale cultuurbeleid.

Productive Bxl, een alternatief plan voor onze hoofdstad

Perspectieven voor een duurzame economie in Brussel en de Vlaamse rand.

Nieuwe Business Modellen

Samen Werken aan Waardecreatie

Coopy Paste

Bouwstenen voor coöperatief ondernemen.

Champ: tips & tricks voor een succesvol fietsbeleid

CHAMP is een Europees project dat de goede praktijken van zeven toonaangevende Europese fietssteden in een handige (Engelstalige) brochure heeft gebundeld.

Staat de grondstoffenrevolutie voor de deur?

Nieuw boek van Mckinsey & Company: “Resource Revolution. How to capture the biggest business opportunity in a century”

Lozingen in de lucht 2000 - 2012

Uitstoot luchtverontreiniging en broeikasgassen in Vlaanderen daalt.

Aanpassen, vervangen of verwijderen?

Een evaluatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Sustaineo: een reis naar 2030

Een nieuwe publicatie met een mogelijk scenario voor een duurzame maatschappij in de toekomst.

'Het echt werk'

Een nieuwe publicatie waarin boeren zelf vertellen hoe agro-ecologische landbouw werkt

Maak je buurt uitmuntend!

Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties

E-boek over circulaire economie

Plan C maakte met behulp van crowdfunding en crowdsourcing een e-boek over innovatie in de circulaire economie.

Nieuw boek over duurzaam ondernemen

VALUE2 Ondernemen voor de samenleving: Winst voor duurzaam welzijn.

Betere luchtkwaliteit in Vlaanderen

Uit een rapport van de VMM blijkt dat de concentraties van de meest luchtvervuilende stoffen al jaren in dalende lijn zitten.

Lancering van Project Mainstream

Het rapport kan bedrijven helpen bij de transitie naar een circulaire economie.

Slim bouwen, levenslang comfort
Duurzaam bouwen in Vlaanderen