Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen - Evaluatie maart 2015

Elke Vlaamse provincie beschikt over een Provinciaal Steunpunt dat samenwerkt met burgers, gemeenten en lokale organisaties om onze manier van wonen en bouwen te verduurzamen. Deze werking bestaat al meerdere jaren en daarom blikken we even terug op de vooruitgang, de projecten en fantastische resultaten die de afgelopen jaren werden geboekt.

Projectpartner

De Provinciale Steunpunten werk(t)en mee aan verschillende projecten, waaronder de bekendmaking van de Vlaamse maatstaf, de campagne BEN (Bijna-Energie Neutraal), het Netwerk Duurzame Wijken, Werfgoed, RENBEN, IWT-proeftuinprojecten rond collectieve renovatie, Kyoto in het Pajottenland, het pilootproject ‘Gemeenschappelijk Ecowonen', Energiescans jeugdlokalen en het IEE-project (Intelligent Energy Europe) rond renovatie van gemeentelijk patrimonium en rond energiebesparende investeringen in publieke gebouwen.

Onafhankelijk en objectief bouwadvies

Meer dan 15.000 particulieren klopten al (maart 2015) aan bij een Provinciaal Steunpunt voor duurzaam bouwadvies. De steunpunten gebruiken hiervoor een uniforme advieslijst en checklist, op basis van de Vlaamse Maatstaf. Al meer dan 8200 vragen van particulieren werden via mail of telefoon gratis beantwoord. Het gaat vaker over renovatieprojecten dan over nieuwbouw. De Provincie Oost-Vlaanderen ontvangt de meeste vragen. Op evenementen en grote bouwbeurzen worden adviezen in de vorm van Quickscan gegeven. Voor particulieren worden ook workshops, infosessies en korte opleidingen georganiseerd.

Gemeentes ondersteunen en adviseren

In totaal klopten ook meer dan 300 gemeenten aan bij hun Provinciaal Steunpunt. Ze zitten met vragen over hun eigen nieuwbouwprojecten, renovaties of stedenbouwkundige projecten. Maar ze kunnen ook bij hun Steunpunt terecht met duurzame wijkprojecten, collectieve renovaties of begeleiding in het kader van het Burgemeestersconvenant. De Provinciale Steunpunten voor Duurzaam Wonen en Bouwen werken mee aan de opmaak van kilmaatactieplannen, gemeentelijke CO2-nulmetingen, hernieuwbare energiescans of Duurzaam Bouwen-scans. Ze organiseren ook opleidingen voor lokale ambtenaren over duurzame overheidsgebouwen en de BEN-norm. Voor het sensibiliseren van de inwoners zorgen ze voor ondersteuning bij infosessies, samenkoopacties en het ontwikkelen van promotiemateriaal.

Bouwprofessionals klaarstomen voor de toekomst

De Steunpunten bezorgen ook praktisch advies en informatie aan architecten, aannemers, studiebureaus en bouwpromotoren. Ze organiseren excursies, workshops en infosessies, gaan de dialoog aan met het hoger onderwijs, werken mee aan Teach the teacher, schrijven artikels en reiken elk jaar de Award Duurzaam Bouwen uit.

Verschillende partners samenbrengen

Elke provincie heeft een zeer sterk netwerk met zijn gemeenten en steden. Onder impuls van de steunpunten werden er bijkomende netwerken opgezet met actoren uit de economische, ecologische en sociale pijler zoals de Confederatie Bouw, de Bouwunie, de NAV,  Eandis/Infrax, Toegankelijkheidsbureaus, Woonwijzers-infopunten, Samenlevingsopbouw, Gezinsbond, OCMW's, Kredietinstellingen, bedrijven, universiteiten, hoge scholen en onderzoeksinstellingen.

 

Plannen voor de toekomst?

De steunpunten hebben nog heel wat ideeën voor een verder werking:

  • Begeleiden bij de uitvoering van concrete projecten op het terrein;
  • Onafhankelijke adviespunten voor gemeenten en particulieren;
  • Meewerken aan projecten rond cohousing, totaalrenovatie van woningen, collectieve renovatie, energie-efficiëntie;
  • Initiatieven ondersteunen die het renovatieproces in Vlaanderen kunnen versnellen;
  • Meedenken over uitdagingen en knelpunten rond renovatie en ruimtelijke ordening;
  • Meewerken aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen;
  • Ondersteunen van kleine gemeenten.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.