Projectoproep van het SE'nSE fonds

De tweede projectoproep voor het 'Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship' Fonds van de Stichting voor Toekomstige Generaties is gelanceerd. Startende ondernemers die een duurzaam project met een positieve invloed op het milieu ontwikkelen, kunnen tot en met 28 juni hun kandidaatsdossier insturen en maken zo kans op een bedrag tot 50.000 euro aan zaaikapitaal. Wordt u de opvolger van iFluxLittle FoodLocal Repair en YouMeal, laureaten van vorig jaar?

Sinds 2016 is het Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund ondergebracht bij de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het Fonds is gecreëerd door ondernemer Pierre Mottet (IBA), die ernaar streeft bij te dragen aan een duurzame wereld door de ondernemingsgeest te stimuleren.

Dankzij een jaarlijkse investering van €100.000 van de oprichter kan het Fonds ondernemers ondersteunen die projecten met een grote impact op het milieu ontwikkelen door hen financiële middelen ter beschikking te stellen in de vorm van zaaikapitaal, het delen van ervaring en een netwerk.

Ieder jaar zal een jury tot drie ondernemingen selecteren die in hun ogen het grootste potentieel hebben om een positieve invloed op het milieu te hebben en tegelijkertijd duurzaam te werk gaan.
Meer informatie over de filosofie van het fonds.
 

Projectoproep 2017

De projectoproep voor 2017 is gelanceerd. Start-ups kunnen zich tot 28 juni 12.00 uur kandidaat stellen door hun kandidaatsdossier naar sense@stg.be te sturen. 
Download het PDF iconpresentatiedossier (met informatie over de criteria en de volledige agenda), het Fichierkandidaatsdossier en de Fichierbijlage(Profit & Loss spreadsheet).

De projectoproep is nationaal en is in het Engels.
 

Laureaten 2016

iFlux

iFLUX lanceert een nieuwe én bewezen monitoringoplossing om de snelheid en richting van grondwaterstroming te bepalen. Op basis van een gepatenteerde meettechnologie, in combinatie met een specifieke data-interpretatiemethoden kunnen we een meer accuraat en compleet beeld van waterfluxen onder de grond garanderen. Deze inzichten laten onze klanten toe om de totale kost van bodemsaneringswerken tot 70% te verminderen. 

Little Food

Little Food is pionier en marktleider in de kweek, verwerking en promotie van krekels voor menselijke consumptie. We zijn begonnen met onze research eind 2013 en ons eerste product lag in de winkel in augustus 2015. In 2017 verhuizen we naar Greenbizz (Laken). We gaan er de eerste vertical-farm insectenkwekerij bouwen. Bovendien gebruiken we enkel bio-voer en werken we volgens het cradle-to-cradle-principe. Een unicum in de wereld. Meer dan 20.000 mensen hebben ons product reeds gegeten, en meer dan 2.000 personen bezochten onze kwekerij. 

Local Repair

Local Repair is een nieuwe app om IT-gebruikers die op zoek zijn naar hulp, samen te brengen met plaatselijke experten die bij de gebruikers ter plaatse de problemen kunnen oplossen en/of herstellingen uit kunnen voeren: Local Repair. We spreken over computers, tablets, smartphones, enz. Local Repair helpt ook om onderdelen van toestellen in panne, te gebruiken voor uw toestel, dit om de gebruiksduur ervan te verlengen en de afvalberg te verminderen. Met een lijst van meerdere honderden deskundigen, ingedeeld per regio en op basis van hun speciale vaardigheden, beoogt Local Repair om de markt te structureren. Maar Local Repair is eveneens een hulpmiddel ter beschikking van bedrijven die door het verminderen van de kosten van hun na-verkoopdienst de tevredenheid van hun klanten willen verbeteren door een aan-huis-oplossing.

YouMeal

YouMeal is de eerste online applicatie die de impact van voeding op uw gezondheid en ons leefmilieu analyseert. Hoe het werkt? Op een omvangrijke voedingsmiddelendatabase worden geavanceerde algoritmes losgelaten ten behoeve van de diverse actoren in de voedselproductieketen. Dankzij de output van die algoritmes kan de producent zijn producten aanpassen en optimaliseren en vervolgens zijn communicatie met de consument uitbreiden en verbeteren. YouMeal zorgt ervoor dat het vertrouwen tussen producent en consument hernieuwd kan worden door het verschaffen van gedetailleerde en betrouwbare informatie. Dankzij YouMeal kan de producent zijn consument correct en gebruiksvriendelijk informeren, en kan de consument bewust kiezen voor gezonde en milieuvriendelijke voeding.

25/04/2017

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel