Projectoproep: lokale klimaatactie

Lokale besturen zijn prima geplaatst zijn om klimaatactie te ondernemen. Dat weerspiegelt zich in het feit dat 269 Vlaamse steden en gemeenten zich via burgemeestersconvenanten al engageerden tot lokale klimaatactie.

Ook tal van burgers en stakeholders zijn aan de slag in hun gemeente om de klimaatverandering tegen te gaan of om een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceerde een projectoproep waarmee hij steden en gemeenten financieel wil ondersteunen wanneer ze samen met andere gemeenten, burgers, bedrijven, scholen… concrete zaken voor het klimaat wensen te realiseren.

De VVSG zorgt voor de uitvoering en begeleiding bij de projectoproep.

Co-creatie

Samenwerking en participatie zijn erg belangrijk. Gemeenten overleggen best met andere gemeenten, burgers, scholen, bedrijven; bijvoorbeeld tijdens lokale klimaattafels. Dat is de ideale basis om lokaal een breed gedragen klimaatbeleid te voeren met doelstellingen en concrete acties. Realistisch en toch ambitieus.  

Heel wat gemeenten hadden in het verleden al zo een forum. Acties die daaruit nog moeten voortvloeien komen ook  in aanmerking.

Inspiratie en innovatie

Iedere gemeente is anders. Toch is het belangrijk dat de projecten ook andere gemeenten kunnen inspireren en aanspreken. Het project mag dus voldoende algemeen zijn, maar moet ook voldoende innovatief zijn zodat het andere gemeenten op ideeën brengt.

Financieel engagement van de gemeente

Minister Somers heeft 880.000 euro veil voor de projecten, in een formule van co-financiering. De gemeenten die indienen en geld vragen, leggen er minstens hetzelfde bedrag naast. Een financieel plan moet aantonen dat dit haalbaar is.

De jury beslist

Geïnteresseerde gemeenten hebben tot 5 oktober 2020 de tijd om een dossier in te dienen. Daarna doet een jury de beoordeling. De VVSG maakt daar geen deel van uit, maar begeleidt gemeenten met de opmaak van hun dossier.

Uiteindelijk zullen er 8 à 10 projecten (of tot de totale projectsubsidie toegekend is) geselecteerd worden. De geselecteerde projecten worden tijdens de VVSG-ledenvergadering van 5 december 2020 bekendgemaakt.

Informatie

Raadpleeg de volledige projectoproep 'Lokale klimaatactie' voor verdere informatie.
De blanco pdf-versie van het invulformulier kan je helpen bij de voorbereiding van je dossier.

Opgelet! Uiteindelijk dien je in via een online-formulier.

Vragen of onduidelijkheden? Contacteer VVSG op 02 211 55 00 of stuur een e-mail naar Elke Detaeye.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

Ga voor ‘European Green capital’ en ‘Green leaf’

Registreren voor de European Green capital 2023 en de European Green leaf 2022 kan nog tot 28 oktober.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.