Projectoproep BePlanet

Het Forum DEMAIN en de stichting Be Planet slaan de handen in elkaar om duurzame burgerprojecten in België te ondersteunen. Deze projectoproep van Be Planet past in het kader van het forum DEMAIN dat in september 2017 plaatsvindt in Brussel. Er zijn 2 selecties.

Een selectie door Be Planet

De laureaten van deze projectoproep worden opgenomen in de Be Planet-portefeuille. De financiering van de projecten gebeurt op basis van de fondsen die Be Planet kan werven door middel van:

  • het opzetten van win-win samenwerkingen met partner-ondernemingen
  • het werven van fondsen bij het grote publiek via direct mail (campagnes via post) en via sociale media

De selectie DEMAIN

Tijdens het Forum selecteren Cyril Dion en de jury van DEMAIN 5 projecten uit de projectenportefeuille van Be Planet. Deze 5 laureaten krijgen een financiering van de partners van het forum DEMAIN.

Een crowdfunding-campagne bij de KissKissBankBank

Be Planet en DEMAIN werken samen met KissKissBankBank om voor een aantal projecten uit de projectenportefeuille van Be Planet een crowdfunding-campagne op maat uit te werken.

Stichting Be Planet

Het aantal burgerinitiatieven om van onze planeet een meer duurzame wereld te maken neemt overhand toe. Be Planet, een stichting van openbaar nut, moedigt de initiatiefnemers van dergelijke projecten aan en zorgt voor de nodige ondersteuning. Zo krijgen projecten uit heel België de middelen om op te starten en zich te ontwikkelen.

De huidige projectoproep vult de projectenportefeuille van Be Planet verder aan. Elk project wordt voor een periode van 2 jaar in de projectenportefeuille opgenomen en dit vanaf de selectie door de jury. Dankzij de ontwikkeling van partenariaten met ondernemingen en de vrijgevige steun van de Belgische bevolking, werden ondertussen al 9 projecten geheel of gedeeltelijk gefinancierd.

De stichting Be Planet heeft tevens de ambitie om de geselecteerde projecten op een niet-financiële manier te ondersteunen. Hiervoor voorzien we materiaal en ondersteuning onder de vorm van expertise, competentie- mecenaat, opleidingen, vrijwilligers...
Be Planet verzekert zijn partners een kwaliteitsvolle opvolging van de projecten in haar portefeuille.

Het Forum van een nieuwe wereld

Dit FORUM wordt de jaarlijkse afspraak voor iedereen die met verandering bezig is op vlak van economie, educatie of ecologie. Overal ter wereld worden oplossingen bedacht om op een meer duurzame manier met onze planeet om te gaan. Door deze ideeën en initiatieven met elkaar te verbinden, creëert het FORUM voor een nieuwe wereld een platform voor de ideeën en acties van iedereen die de wereld wil veranderen. Dankzij deze wisselwerking wordt de impact van bestaande en nieuwe initiatieven versterkt. Het FORUM wil een bron zijn van inspiratie, een ontmoetingsplaats en een katalysator voor acties. Op het programma van het FORUM staan thematische conferenties, denktanken, participatieve activiteiten, concerten, internationale key note speakers, projecties... Voor de eerste editie streeft het FORUM ernaar 100 sprekers en 10.000 deelnemers, professionals en bezoekers te bereiken. Het FORUM vindt plaats van 20 t.e.m. 23 september 2017 in Brussel. De laureaten van de jury DEMAIN worden tijdens het FORUM voorgesteld.

Meer informatie: http://beplanet.org/nl/projecten/projectoproep/

06/06/2017

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel